Đức Thánh Cha Phanxicô không giảng lễ Chúa Nhật Lễ Lá 2024

Khai mạc Tuần Thánh với Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô đã quyết định không đọc bài giảng trong Lễ Lá vào ngày 24 tháng 3 năm 2024. Một khả năng được dự kiến bởi nghi thức dành cho Chúa Nhật Lễ Lá và cuộc Thương Khó.

Việc không giảng trong thánh lễ do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự vào Chúa Nhật Lễ Lá ngày 24 tháng 3 đã làm nhiều tín hữu ngạc nhiên. Nhiều phương tiện truyền thông thậm chí còn lo ngại về tình trạng sức khỏe của ngài. Nhưng đây là một ngoại lệ do nghi thức phụng vụ dự kiến, sau khi đọc trình thuật về cuộc Thương Khó.

Trong buổi cử hành đầu tiên của Tuần Thánh này, các tín hữu đã được nghe trình thuật về cuộc Thương Khó của Chúa Kitô cho đến khi Người chết trên thập giá. Tuy nhiên, trái ngược với mọi mong đợi, Đức Thánh Cha đã không tiếp tục đọc bài giảng của mình, vốn đã được phát trước cho báo chí bằng tám thứ tiếng, khiến Quảng trường Thánh Phêrô im lặng một lúc lâu trước khi tiếp tục diễn ra phụng vụ. Một tuyên bố của Vatican sau đó lưu ý rằng “một khoảnh khắc im lặng và cầu nguyện” đã được giữ sau khi đọc Tin Mừng. Nhưng một khả năng như thế đã được Sách Lễ Rôma dự kiến cho Lễ Lá.

Bộ luật giáo luật yêu cầu phải giảng trong mỗi Thánh lễ Chúa Nhật: “Trong các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, bài giảng phải được giảng trong tất cả các Thánh lễ cử hành trước sự chứng kiến của giáo dân, và chỉ có thể bỏ bài giảng vì lý do nghiêm trọng.” Nhưng liên quan đến Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá và cuộc Thương Khó, Sách Lễ Rôma quy định rằng bài giảng sau trình thuật về cuộc Thương Khó là tùy chọn: “Sau khi đọc trình thuật về cuộc Thương Khó, có thể giảng một bài giảng ngắn nếu xét thấy thích hợp. Cũng có thể giữ một khoảnh khắc im lặng.” (Sách Lễ Rôma 2002, Lễ Lá, số 22).

Chưa được Đức Giáo Hoàng giảng, bài giảng chuẩn bị cho Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá “không tồn tại”.

Chuyển ngữ: Tý Linh fr.aleteia.org (25.03.2024)

Nguồn: xuanbichvietnam.net

Tin liên quan