Đức tin và thử thách: Chút tâm tình Mùa chay

“Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn”. (Gc 1,3)
Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Bởi, những nhu cầu của thời đại và nhu cầu của mỗi cá nhân là hai nhu cầu thiết yếu, chẳng dễ hòa hợp. Thêm nữa, đời sống cũng luôn mang những đòi buộc của nó, mà đôi khi ta gọi là thử thách.
Cuộc sống không có thử thách, làm sao ta biết chiến đấu? Thế nhưng để chiến đấu, ắt ta phải trang bị vũ khí, là phương tiện, phương cách hành động. Nói đến chiến đấu là nói đến cái gì đó ghê gớm, đáng sợ. Vậy thì ai trong chúng ta thích chiến đấu? Ai trong chúng ta thích một cuộc sống đầy thách thức? Có lẽ không ai thích. Nhưng, chúng ta hãy nhớ: thánh Giacobe có nói: “ Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn”. (Gc 1,3)
Thử thách trong cuộc sống đã đáng sợ, thì thử thách trong đức tin hãi hùng dường nào? Điều an ủi hơn cả là “ Thiên Chúa không thử thách ai quá sức chịu đựng”. Nghĩ về quá khứ, nhớ lại chặng đường đã qua, con thầm tạ ơn Chúa! Ngài đã gìn giữ con cho đến giờ phút này, dẫu cho chính Ngài đã thử thách cuộc đời con. Có lắm khi, con không biết rằng: con đang thi hành ý Chúa hay tìm kiếm ý con? Nhưng con luôn vui mỗi khi con can đảm đối diện, chiến đấu và chiến thắng chính mình.
Đoạn đường phía trước thật xa xăm, mịt mùng. Con biết làm gì? Ngoài việc phó thác nơi Ngài, Lạy Chúa. Con dám chắc Ngài thấu hiểu lòng con hơn chính con. Ngài biết cả những yếu đuối trong đời sống đức tin của con. Dù con biết, đức tin của con cần trải qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Xin cho con thêm sức mạnh, giúp con luôn can đảm, hầu con dám đón nhận thử thách, để rồi chiến đấu và chiến thắng trong thánh ý Ngài.
Mùa chay đến, đó là một mùa giúp con trở về với căn phòng nội tâm của mình để dọn dẹp và tìm kiếm. Dọn những sự dơ bẩn, cặn bã khiến con không thể đến gần Người. Tìm kiếm lại chính mình với những gì là tốt đẹp mà Chúa đặt để nơi con. Nhưng vì sự yếu đuối của bản thân, con đã vô tình đánh mất.
Xin Chúa đồng hành cùng con, xin Người giúp con luôn nhìn thấy, nhận ra và mau mắn thi hành thánh ý Người. Đặc biệt hơn nữa xin Người dạy con dám quì xuống sám hối, hoán cải con tim và tầm nhìn, dám trao cho Người chìa khóa để mở trái tim con. Vì chỉ khi nào con thực sự để Người làm chủ trái tim và lý trí, con mới đủ sức mạnh bước đi cùng Người trên hành trình đức tin.

BTT Dòng Đa Minh Bắc Ninh