Home / Event

Blog Archives

Thứ Sáu tuần 34 Thường niên

25 Tháng Mười Một, 2022 @ All Day - “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”. (Lc 21,33) BÀI ĐỌC I: Kh 20, 1-4. 11 – 21, 2 “Những người đã chết phải chịu phán xét theo các việc họ đã làm. Tôi đã thấy Giêrusalem mới từ trời xuống”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông [...]

Read More »

Thứ Bảy, tuần 34 Thường niên

26 Tháng Mười Một, 2022 @ All Day - “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người”. (Lc 21,36) BÀI ĐỌC I: Kh 22, 1-7 “Sẽ không còn đêm tối nữa, Thiên Chúa sẽ soi sáng cho họ”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Thiên thần Chúa chỉ cho tôi là Gioan, thấy [...]

Read More »

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG, Năm A

27 Tháng Mười Một, 2022 @ All Day - “Hãy tỉnh thức để sẵn sàng”. BÀI ÐỌC I: Is 2, 1-5 “Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðiềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêru-salem. Ðiềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi [...]

Read More »

Thứ Hai, Tuần 1 Mùa Vọng

28 Tháng Mười Một, 2022 @ All Day -

Thánh Anrê Trần Văn Trông, quân nhân, tử đạo † 1835). Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6) ; Mt 8,5-11.

Read More »

Thứ Ba, Tuần 1 Mùa Vọng

29 Tháng Mười Một, 2022 @ All Day - “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha”. (Lc 10,22) BÀI ĐỌC I: Is 11, 1-10 “Chúa lấy đức công bình mà xét xử người nghèo khó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi, và [...]

Read More »

THÁNH ANDRÊ TÔNG ĐỒ, lễ kính

30 Tháng Mười Một, 2022 @ All Day - Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. (Mt 4,19)   BÀI ĐỌC I: Rm 10, 9-18 “Lòng tin có là nhờ nghe, còn nghe thì dựa vào lời Đức Kitô”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu [...]

Read More »

Thứ Năm, Tuần 1 Mùa Vọng

1 Tháng Mười Hai, 2022 @ All Day - “Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào...” (Mt 7, 21) Bài Ðọc I: Is 26, 1-6 “Dân công chính biết giữ sự trung tín, hãy tiến vào”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, trong đất Giuđa, người ta hát khúc ca này: Sion là [...]

Read More »

Thứ Sáu, Tuần 1 Mùa Vọng

2 Tháng Mười Hai, 2022 @ All Day - “Có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!" (Mt 9,29) BÀI ĐỌC I: Is 29, 17-24 “Ngày đó mắt người mù sẽ được xem thấy”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Không còn bao lâu nữa, Liban sẽ trở nên [...]

Read More »

THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.

3 Tháng Mười Hai, 2022 @ All Day - “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. (Mc 16, 15) BÀI ĐỌC I: 1 Cr 9, 16-19. 22-23 “Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em [...]

Read More »

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

4 Tháng Mười Hai, 2022 @ All Day - “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. BÀI ÐỌC I: Is 11, 1-10 “Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa [...]

Read More »