Home / Event / CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. Lễ trọng

CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. Lễ trọng

CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. Lễ trọng

When

21 Tháng Năm, 2023    
All Day

Where

Lễ trọng
Năm A, Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 ; Mt 28,16-20. Bỉ + Lập Trí chầu Thánh Thể., Lễ phục trắng
Map Unavailable

Bài đọc 1    Cv 1, 1-11

Đức Giê-su được cất lên ngay trước mắt các ông.

Khởi đầu sách Công vụ tông đồ.

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu 2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. 3 Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. 4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại  mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, 5 đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.”

6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?” 7 Người đáp: “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, 8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.”

9 Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. 10 Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh 11 và nói: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.”

 

Ðáp ca        Tv 46, 2-3.6-7.8-9

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

  • Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo! Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý, là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

  • Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa, đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta!

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

  • Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu, hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ. Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân, Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rôn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

 

Bài đọc 2    Ep 1, 17-23

Thiên Chúa đã đặt Đức Ki-tô ngự bên hữu Người trên trời.

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô.

17 Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. 18 Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, 19 đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, 20 mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. 21 Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. 22 Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; 23 mà Hội Thánh là thân thể  Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được  viên mãn.

 

Tung hô Tin Mừng        x. Mt 28, 19a.20b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Cúa nói: “Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Ha-lê-lui-a.

 Tin Mừng   Mt 28, 16-20

Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

16 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

 

SỐNG CUỘC ĐỜI HƯỚNG TRỜI CAO RỘNG (Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường)

Chúa Giêsu đã làm người và lên trời mở ra cho con người sống cuộc đời cao hơn rộng hơn: Đời người vượt qua chân trời trần thế để vươn tới trời cao. Đời người vượt qua bản thân để mở rộng ra với muôn dân.

  1. Vươn cao. Chúa làm người rồi lên trời là tin mừng vĩ đại cho nhân loại: Chúa kéo loài người lên trời với Chúa. Chúa đã tạo dựng con người trong tư thế: Đầu đội trời, chân đạp đất. Với dáng đứng thẳng, con người luôn mong muốn, khao khát vươn cao, không chỉ là chiều cao của không gian như làm đường cao tốc, xây nhiều cao ốc, mà là đỉnh cao của trí tuệ, của yêu thương, của vinh quang, của cuộc sống chất lượng cao. Sống chất lượng cao là lối sống của những con người có tâm hồn cao cả, cao đẹp, cao quý, cao thượng. Khát vọng vươn cao ấy giúp con người trổi vượt muôn loài, và thoát khỏi chân trời nơi đất thấp để vươn tới trời cao đẹp.
  2. Mở rộng. Càng lên cao thì tầm nhìn càng mở rộng, và lòng mình cũng mở rộng, bởi vì từ trên cao nhìn xuống thấy mọi sự dưới đất đều bé nhỏ, các ranh giới bị xóa nhòa. Trước khi về trời, Chúa đã trao lệnh truyền cho các môn đệ: “hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ Chúa.” Như thế, Đạo Chúa không chỉ giới hạn cho 1 quốc gia, mà Đạo Chúa được mở ra cho toàn thế giới. Môn đệ Chúa không chỉ dành riêng cho một ít người được ưu tiên tuyển chọn, mà được mở rộng cho muôn dân. Đó là tin mừng cho muôn dân, nhưng cũng là bổn phận mở rộng Nước Chúa, là sứ vụ loan báo Tin Mừng của người môn đệ Chúa.

Chúa lên trời mà không rời xa, nhưng lại ở gần như lời Chúa khẳng định: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Thì ra trời chẳng phải đâu xa mà là Chúa ở ngay với chúng ta. Như bầu trời ôm trái đất, thì Chúa Trời cũng ôm ấp tất cả chúng ta. Hãy nhận ra vòng tay Chúa và vui hưởng tình Chúa yêu thương. Amen.

 

Suy niệm (Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng)

Trước khi Ðức Giêsu Thăng Thiên, Ngài đã trao cho các môn đệ và mỗi người Kitô hữu chúng ta sứ mệnh truyền giáo. Ngài hứa sẽ luôn ở với chúng ta mãi mãi. Lời hứa của Chúa được thực hiện qua bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa và Thánh Thần của Ngài. Ðó là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng đời sống đức tin và sứ vụ của chúng ta. Sống kết hợp với Ðức Giêsu và thực thi lời Ngài, là chúng ta đang rao giảng Ngài cho anh em.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, khi về trời, Chúa đã không có bỏ chúng con, nhưng Chúa hằng yêu thương nuôi dưỡng và ở lại với chúng con qua bí tích Thánh Thể. Chúa cũng luôn hướng dẫn dìu dắt chúng con qua Lời Chúa. Xin cho chúng con biết siêng năng đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể để nhờ đó, cuộc sống của chúng con luôn có Chúa đồng hành. Ðể cùng với Chúa, chúng con ra đi với anh em chúng con. Amen.

Ghi nhớ : “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy”.

About Nguyen Nguyen

Check Also

Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất: Ngày họp mặt mừng lễ bổn mạng

Sáng thứ Ba, ngày 30/5/2023, các chị em trong đại Gia đình Hội dòng Đức …