Home / Event / Chúa nhật 3 Phục sinh

Chúa nhật 3 Phục sinh

Chúa nhật 3 Phục sinh
23 Tháng Tư, 2023    
All Day
CN
Năm A, Thánh vịnh tuần III. Cv 2,14.22b-33 ; 1 Pr 1,17-21 ; Lc 24,13-35. Nà Phặc + Yên Lãng chầu Thánh Thể, Lễ phục trắng

Bài đọc 1    Cv 2, 14.22b-33

Cái chết không tài nào khống chế được Người mãi.

Trích sách Công vụ tông đồ.

14 Trong ngày lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm Mười Một lớn tiếng nói với họ rằng: “Thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, xin biết cho điều này, và lắng nghe những lời tôi nói đây.

22b Đức Giê-su Na-da-rét, là người đã được Thiên Chúa phái  đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của Người, Thiên Chúa đã cho Người làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó. 23 Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-su ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. 24 Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi. 25 Quả vậy, vua Đa-vít đã nói về Người rằng: Tôi luôn nhìn  thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu, để tôi chẳng nao lòng. 26 Bởi thế tâm hồn con mừng rỡ, và miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. 27 Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ty, cũng không để Vị Thánh của Ngài phải hư nát. 28 Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước Thánh Nhan. 29 “Thưa anh em, xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ phụ Đa-vít rằng: người đã chết và được mai táng, và mộ của người còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay. 30 Nhưng vì là ngôn sứ và biết rằng Thiên Chúa đã thề với người là sẽ đặt một người trong dòng dõi trên ngai vàng của người, 31  nên người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Ki-tô khi nói: Người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ty và thân xác Người không phải hư nát. 32 Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. 33 Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe.

 

Ðáp ca        Tv 15, 1-2a và 5.7-8.9-10.11

Đ. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ”.

Đ. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

Đ. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

Đ. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

Đ. Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

 

Bài đọc 2    1 Pr 1, 17-21

Anh em đã được cứu chuộc,

nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn là Đức Ki-tô.

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ.

17 Anh em thân mến, Thiên Chúa là Đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh em gọi Người là Cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. 18 Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. 19 Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô  tỳ tích, là Đức Ki-tô. 20 Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này. 21 Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa.

 

Tung hô Tin Mừng        x. Lc 24, 32

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Giê-su, xin mở trí cho chúng con hiểu lời Kinh Thánh. Và khi Chúa phán dạy, xin đốt trong lòng chúng con cháy lửa nồng nàn. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng   Lc 24, 13-35

Họ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

13 Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.” 19 Đức Giê-su hỏi: “Chuyện gì vậy?” Họ thưa: “Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người  là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. 20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. 21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, 23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. 24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy.”

25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! 26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? 27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29 Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 32 Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”

33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34 Những người này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si- môn.” 35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

 

HIỆP HÀNH HÂN HOAN HAY HÉO HẮT (Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường)

Phúc Âm kể chuyện 2 môn đệ hiệp hành mà có những tâm trạng buồn vui rất khác. Vì sao đường đời lại có những buồn vui khác biệt như thế? Là do mắt nhìn.

  1. Đi đến đâu.Đường đời mắt hướng đến đâu. Lúc đầu 2 môn đệ đi về Emmau, rời xa khỏi Giêrusalem, nghĩa là rời xa đền thờ. Càng đi, các ông càng xa đền thờ, càng thêm lạc lối. Buồn. Vui thay, sau đó, hai ông đã quyết định quay trở lại Giêrusalem, trở lại đền thờ, gặp lại các tông đồ. Các ông đi đúng hướng, về đến đích. Mỗi ngày chọn đường đi đâu rất quan trọng. Hai môn đệ đã chọn đường đi làm chứng Tin Mừng Chúa phục sinh.
  2. Đi cùng ai.Quan trọng hơn cả đi đâu, đó là đi cùng ai. Người môn đệ Chúa không đi 1 mình, mà đi cùng nhau, và đi cùng Chúa. Lời Chúa đã làm lòng môn đệ bừng cháy, sưởi ấm tâm hồn héo hắt. Lãnh nhận Mình Thánh Chúa đã giúp mắt họ bừng sáng, mở ra, nhận ra Chúa, và biến đổi hoàn toàn đường đời của mình. Đúng như lời Thánh Vịnh: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.”

Vẫn con đường đấy, con người đó, và có cả Chúa nữa, nhưng sự thay đổi tâm trạng, thay đổi hướng đi làm đổi đời người môn đệ chỉ xảy ra khi mắt họ mở ra nhận ra Chúa. Trên đường Emmau – Giêrusalem có 2 môn đệ hiệp hành, một người tên là Cơ-lê-ô-pát, còn môn đệ kia thì vô danh. Phải chăng, môn đệ vô danh ấy hàm ý là chính mỗi người chúng ta. Đường đi của môn đệ ấy cũng là của mỗi chúng ta. Chúa phục sinh đang luôn hiệp hành với chúng ta, điều quan trọng ta có nhận ra Chúa hay không. Nếu nhận ra Ngài, thì: “Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!” Amen.

 

 

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Suy niệm: Hai môn đệ của Ðức Giêsu đang trên đường về làng Emmau. Ðây có lẽ là một cuộc chạy trốn sau khi Ðức Giêsu bị bắt và bị giết. Ðường về Emmau xa hun hút, tâm tư hoang mang buồn rầu thất vọng! Hai ông lê bước mỏi mệt… Các ông không ngờ Ðức Giêsu đồng hành bên các ông, chuyện trò và giải thích Kinh Thánh cho các ông. Ðức Giêsu nỗ lực biến đổi tư tưởng mờ tối nơi các ông trên suốt hành trình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trên dòng đời ngược, chúng con không thoát khỏi những lần chao đảo, những phút ngả nghiêng, hoang mang, thất vọng. Xin Chúa giúp chúng con nhìn thấy Chúa đang chia sẻ cuộc sống với chúng con, đang giơ tay giải thoát chúng con qua những anh chị em chung quanh, qua Giáo Hội của Chúa. Amen.

Ghi nhớ: “Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”.

About Nguyen Nguyen

Check Also

Giáo xứ Đại Lãm: “Trung thu hiệp hành – Đón nhận ơn lành”

 Hòa với niềm vui rộn ràng của ngày Tết trung thu trên khắp mọi miền …