Home / Event / Chúa nhật 6 Phục sinh

Chúa nhật 6 Phục sinh

Chúa nhật 6 Phục sinh

When

14 Tháng Năm, 2023    
All Day

Where

CN 6 PS
Năm A, Thánh vịnh tuần II. Cv 8,5-8.14-17 ; 1 Pr 3,15-18 ; Ga 14,15-21. Mỹ Lộc + Đồng Nhân (Trung Nghĩa) chầu Thánh Thể, Lễ phục trắng
Map Unavailable

Bài đọc 1    Cv 8, 5-8.14-17

Các Tông Đồ đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần.

Trích sách Công vụ tông đồ.

5 Hồi ấy, ông Phi-líp-phê xuống  một thành miền Sa-ma-ri và  rao giảng Đức Ki-tô cho dân cư ở đó. 6 Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Phi-líp-phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. 7 Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. 8 Trong thành, người  ta rất vui mừng.

Các Tông Đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe biết dân miền Sa-ma-ri đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phê-rô và ông Gio-an đến với họ. 15 Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần. 16 Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su. 17 Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần.

 

Ðáp ca        Tv 65, 1-3a.4-5.6-7a.16 và 20 Đ. Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

  • Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, nào dâng lời ca tụng tôn vinh! Hãy thưa cùng Thiên Chúa: Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài!

 

 

Đ. Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

  • Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh. Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: hành động của Người đối với phàm nhân, thật đáng kinh đáng sợ!

Đ. Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

  • Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền, và dân Người đi bộ qua sông; việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ. Chúa uy dũng hiển trị muôn đời.

Đ. Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

  • Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi. Xin chúc tụng Thiên Chúa, đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.

Đ. Cả trái đất, nào tung hô Thiên Chúa.

Hoặc: Đ. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 2    1 Pr 3, 15-18

Thân xác Đức Ki-tô đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh.

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ.

Anh em thân mến, Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. 16 Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Ki-tô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, 17 bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác.

18 Chính Đức Ki-tô đã chịu chết một lần vì tội lỗi -Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương- hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh.

 

Tung hô Tin Mừng        x. Ga 14, 23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến, và ở lại với người ấy”. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng   Ga 14, 15-21

Thầy sẽ xin Chúa Cha,

và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. 18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. 19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy.  Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. 20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. 21 Ai có  và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

 

YÊU NHAU QUẤN QUÝT LÁ TRẦU CAU (Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường)

Thiên Chúa là tình yêu. Nên tin Chúa không chỉ là hiểu biết giáo lý, mà là sống liên hệ yêu thương gắn bó mật thiết với Chúa. Chính trong liên hệ yêu thương quấn quýt ấy, mà Phúc Âm tuần này diễn tả sự quyến luyến giữa Chúa Giêsu và các môn đệ trước lúc Ngài sắp về cùng Chúa Cha. Yêu nhau thì gần là thương, xa là nhớ, chẳng nỡ vắng nhau, chỉ mong Chúa ở trong con, con ở trong Chúa.

  1. Chúa thương yêu. Yêu nhau luôn muốn ở gần bên nhau. Chúa yêu nên đã từ trời xuống thế ở cùng chúng ta. Khi đã hoàn thành sứ mạng cứu độ và sắp trở về với Chúa Cha, thì Chúa Giêsu vẫn cứ nấn ná, chẳng muốn rời xa con người. Sắp về trời mà Chúa không nỡ để con người chơi vơi, bơ vơ, mồ côi, thế nên, Chúa đã xin “Chúa Cha ban Đấng Bảo Trợ đến ở với anh em luôn mãi.” Dù cho không còn hiện diện bằng thân xác thì Chúa vẫn gần gũi quấn quýt con người: “Anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em.” Quả thật, Chúa xa mặt mà chẳng cách lòng.
  2. Con thảo hiếu.  Cha mẹ nào chẳng mong con vâng lời, thảo hiếu. Chúa cũng đã dặn dò các môn đệ:“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” Con cái vâng lời cha mẹ, học trò vâng lời thầy cô, bề dưới vâng lời bề trên, vợ chồng nghe lời nhau, mọi người vâng lời Chúa, tuân giữ điều răn của Chúa. Và điều răn lớn nhất của Chúa cũng không gì khác hơn là hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Như thế, thảo hiếu là yêu cả 2 chiều: yêu kính Chúa là cha, yêu thương tha nhân là anh chị em một nhà.

Tạ ơn Chúa luôn yêu thương, bảo vệ trợ giúp để chúng ta được an vui hạnh phúc. Xin cho mỗi chúng ta sống như những người con thảo hiếu bằng việc vâng lời, làm theo ý Chúa. Và Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời về vâng lời Chúa khi Mẹ cất tiếng “xin vâng.” Amen.

 

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Theo lời Ðức Giêsu, ai yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài, thì được Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Ðấng phù trợ, an ủi. Người sẽ ở trong người ấy và dẫn đưa về cùng Chúa Cha và Chúa Giêsu.

Yêu mến là thực thi lệnh truyền của Chúa. Ðức Giêsu đã nhắc đến mệnh lệnh này nhiều lần… Người muốn dạy chúng ta: lòng tin và yêu mến không chỉ là lý thuyết, là tư tưởng suông nhưng phải được thực hành, đó mới là bằng chứng cụ thể. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gc 2,17), và đức ái không có việc làm là đức ái vô ích, trống rỗng ngoài môi miệng (Mc 7,6).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ và một lòng mến dồi dào. Khi chúng con nói được rằng chúng con tin vào Chúa và thực thi giới răn của Ngài, thì chúng con biết sống những điều đó bằng một đời sống cụ thể. Ðể cuộc sống của chúng con là một chứng từ sống động cho mọi người nhận biết Chúa. Amen.

Ghi nhớ : “Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác”.

About Nguyen Nguyen

Check Also

Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất: Ngày họp mặt mừng lễ bổn mạng

Sáng thứ Ba, ngày 30/5/2023, các chị em trong đại Gia đình Hội dòng Đức …