Home / Event / Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm A

Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm A

Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm A
4 Tháng Sáu, 2023    
All Day
CN Ba Ngôi
Năm A, Xh 34,4b-6.8-9 ; 2 Cr 13,11-13 ; Ga 3,16-18. Đại Lãm + Lực Tiến chầu Thánh Thể., Lễ phục trắng

Bài đọc 1                                                                        Xh 34, 4b-6.8-9

Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi.

Trích sách Xuất hành.

4b Khi ấy, ông Mô-sê thức dậy và lên núi Xi-nai theo lệnh của Đức Chúa, tay mang hai bia đá.

5 Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh Người là Đức Chúa. 6 Đức Chúa đi qua trước mặt ông và xướng: “Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín”. 8 Ông Mô-sê vội vàng phục xuống đất thờ lạy 9 và thưa: “Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài.”

Ðó là lời Chúa.

Ðáp ca                                                                                Đn 3, 52+-56+

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

  • Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

  • Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời. Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

  • Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá mà thấu nhìn vực thẳm, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

Bài đọc 2                                                                          2 Cr 13, 11-13

Ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, tình thương của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần.

Trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô.

Thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh. Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Mọi người thuộc dân thánh ở đây gửi lời chào anh. Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. A-men.

Ðó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng                                                                x. Kh 1, 8

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến, xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Ha-lê-lui-a.

 Tin Mừng                                                                             Ga 3, 16-18

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu  độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ  không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

 

CHÚA BA NGÔI TRỜI ƠI YÊU QUÁ (Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường)

Hàng ngày chúng ta làm dấu Thánh giá nhân danh Chúa Ba Ngôi: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.” Tại sao một Chúa lại có ba ngôi? Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Đã yêu thì luôn có liên hệ trái tim với trái tim. Thế nên, Thiên Chúa là tình yêu thì không thể cô độc một mình, nhưng là liên hệ tình nghĩa Cha-Con-ThánhThần.

  1. TÌNH.Thiên Chúa là tình yêu. Tình Chúa không chỉ nội tại trong 3 ngôi Thiên Chúa quấn quýt lấy nhau mà thôi, nhưng tình yêu Chúa còn mở rộng ra với toàn thể nhân loại, với cả vũ trụ. Vì quá yêu thương nhân loại nên Chúa đã tặng ban Con Một, đó là món quà vĩ đại nhất, quý giá nhất. Và Con Chúa lại trao ban cả mạng sống để cứu độ nhân loại. Sự trao ban tất cả của Thiên Chúa đã làm nên định luật quý giá của tình yêu, đó là: yêu nhau luôn muốn trao tặng cho nhau. Khi yêu hết mình thì trao tặng tất cả. 
  2. TIN. Tình yêu cần mối liên hệ. Chúa yêu đã trao tặng quà thì cũng cần con người mở lòng đón nhận. Không nhận quà là chưa có tín hiệu kết nối yêu thương. Quà tặng chỉ trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương khi người nhận mở quà mà lòng rộn rã niềm vui. Cũng vậy, Thiên Chúa đã rộng lòng ban tặng Con của Ngài, thì chúng ta cũng cần mở lòng đón nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời mình, vào gia đình mình, đó chính là tin. Một đức tin thật tâm, một niềm tín thác trọn vẹn vào Chúa giúp chúng ta sống cuộc đời bình an, cậy trông, yêu thương.

Người ta bảo: “Đố ai định nghĩa được tình yêu.” Tình yêu không phải là điều dùng lý lẽ để giải thích, định nghĩa, nhưng là điều cần dùng trái tim để cảm nhận và dùng ý chí để sống thực hiện những nghĩa cử yêu thương hy sinh quên mình. Thế nên, tin yêu Chúa Ba Ngôi là chúng ta hân hoan sống mối liên hệ yêu thương gần gũi với Chúa và với nhau, để đời ta trở nên quà tặng tốt đẹp dâng lên Chúa và trao cho nhau. Amen.

 

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Suy niệm: Thiên Chúa là tình yêu. Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương nhau, hiệp nhất trong một Thiên Chúa. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm của tình yêu và đã được Ðức Giêsu mạc khải. Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi được thể hiện trong chương trình cứu độ:

Chúa Cha ban sáng kiến – Chúa Con thực hiện – và Chúa Thánh thần chuyển thông ơn cứu độ.

Ðón nhận được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ sống với tất cả tâm tình người con thảo hiếu. Lòng tin và yêu mến ấy phải thể hiện bằng đời sống cầu nguyện, kết hiệp với Ðức Giêsu và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ba Ngôi, chúng con tin Chúa toàn năng và đầy tình yêu thương. Khi suy ngắm mầu nhiệm, chúng con càng cảm nghiệm hơn về tình yêu Chúa dành cho loài người chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành tin yêu phụng thờ Chúa. Xin cho gia đình, giáo xứ chúng con cũng biết sống yêu thương hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Chúa. Chính lúc chúng con sống yêu thương là chúng con sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Amen.

Ghi nhớ : “Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”.

About Nguyen Nguyen

Check Also

Yên Mỹ mừng lễ Quan thầy và khởi công tu sửa thánh đường Yên Mỹ

Tối Chúa Nhật ngày 01.10.2023, giáo xứ Yên Mỹ hân hoan dâng Thánh lễ mừng …