Home / Event / Chúa nhật Phục sinh

Chúa nhật Phục sinh

Chúa nhật Phục sinh
9 Tháng Tư, 2023    
All Day
Lễ trọng
Năm A, Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 10,34a.37-43 ; Cl 3,1-4 (hay 1 Cr 5,6b-8) ; Ga 20,1-9 (hay Mt 28,1-10).Minh Dân + Nguyệt Đức chầu Thánh Thể., Lễ phục trắng

Bài đọc 1    Cv 10, 34a.37-43

Chúng tôi đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại.

Trích sách Công vụ tông đồ.

34a Bấy giờ, tại nhà ông Cô-nê-li-ô ở Xê-da-rê, ông Phê-rô lên tiếng nói: 37 Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. 38 Quý vị biết rõ: Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người. 39 Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi.

40 Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, 41 không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. 42 Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. 43 Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội.”

Ðáp ca        Tv 117, 1-2.16ab và 17.22-23 Đ. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

Hoặc:

Đ. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Đ. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

Hoặc:

Đ. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao. Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc Chúa làm.

Đ. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

Hoặc:

Đ. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Đ. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

Hoặc:

Đ. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

 

Bài đọc 2    Cl 3, 1-4

Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự.

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôxê.

1 Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. 2 Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. 3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang  tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. 4 Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.

 

Hoặc đọc    1 Cr 5, 6b-8

Anh em hãy loại bỏ men cũ, để trở thành bột mới.

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô.

6 Thưa anh em, anh em không biết rằng chỉ một chút men cũng đủ làm cho cả khối bột dậy lên sao? 7 Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men. Quả vậy, Đức Ki- tô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. 8 Vì thế, chúng ta đừng lấy men cũ, là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men, là lòng tinh tuyền và chân thật, mà ăn mừng đại lễ.

  

Ca tiếp liên

Nào tín hữu ca mừng hoan hỷ Đức Ki-tô chiên lễ vượt Qua Chiên Con máu đổ chan hòa

Cứu bầy chiên lạc chúng ta về đoàn.

Đức Ki-tô hoàn toàn vô tội Đã đứng ra môi giới giao hòa Tội nhân cùng với Chúa Cha

Từ đây sum họp một nhà Cha con.

Sinh mệnh cùng tử vong ác chiến Cuộc giao tranh khai diễn diệu kỳ Chúa sự sống đã chết đi

Giờ đây hằng sống trị vì oai linh.

Ma-ri-a hỡi, xin thuật lại

Trên đường đi đã thấy gì cô? Thấy mồ trống Đức Ki-tô

Phục sinh vinh hiển thiên thu khải hoàn.

Thấy thiên sứ chứng nhân hiển hiện Y phục và khăn liệm xếp rời

Giê-su, hy vọng của tôi

Sẽ đón các Ngài tại xứ Ga-lin.

Chúng tôi vững niềm tin sắt đá Đức Ki-tô thật đã phục sinh.

Tâu Vua chiến thắng hiển vinh

Đoàn con xin Chúa dủ tình xót thương.

Tung hô Tin Mừng        x. 1 Cr 5, 7b-8a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô đã chịu hiến tế, làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. Nào ta hãy hỷ hoan trong Chúa, mà ăn mừng đại lễ. Ha-lê-lui-a.

 

 Tin Mừng   Ga 20, 1-9

Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-  a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức  Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó,  nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

 

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sự chết và Phục Sinh của Ðức Giêsu đều nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kinh Thánh đã tiên báo về Ngài. Ðức Giêsu chết để nhân loại chôn vùi tội lỗi cùng với cái chết của Ngài. Ðức Giêsu Phục Sinh để sự sống Thần Linh của Ðức Giêsu sống động trong tâm hồn mọi người. Ðức Giêsu Phục Sinh đã tái lập sự sống mới trên trần gian. Sự sống mới là sự sống chan hòa yêu thương. Vì tình yêu đã chiến thắng hận thù. Sự đen tối của màn đêm phải lui xa, nhường lại thế giới cho ánh bình minh tươi sáng. Khởi đầu một ngày mới, một trời mới đất mới xuất hiện. Trong niềm hân hoan chúng ta reo vui. Alleluia.

Cầu nguyện: Lạy Ðấng Phục Sinh, xin đem niềm vui đến trong tâm hồn chúng con. Chúa đã chết để đem sự sống mới cho chúng con. Xin đừng để chúng con mải mê ngủ vùi trong tội lỗi, nhưng biết vùng dậy để đón mừng Mặt Trời Công Chính tươi sáng chiếu rọi vào tâm hồn chúng con. Cùng với Ðức Giêsu Phục Sinh, chúng con reo vui cuộc chiến thắng khải hoàn. Amen. Alleluia.

Ghi nhớ: “Người phải sống lại từ cõi chết”.

About Nguyen Nguyen

Check Also

Đại hội giới trẻ Giáo hạt Bắc Giang

Ngày 01.10.2023, Đại hội giới trẻ Giáo hạt Bắc Giang đã được tổ chức tại …