Home / Event / Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A

Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A

12 Tháng Hai, 2023    
All Day
CN VI TN
Năm A, Thánh vịnh tuần II. Hc 15,16-21 ; 1 Cr 2,6-10 ; Mt 5,17-37 (hay Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37). Phượng Mao + Đaminh nữ Xuân Hòa chầu Thánh Thể, Lễ phục xanh
Bài đọc 1 Hc 15,15-20
Bài trích sách Huấn ca.
Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn
mà trung tín làm điều đẹp ý ĐỨC CHÚA.
Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước,
con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy.
Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử,
ai thích gì, sẽ được cái đó.
Vì trí khôn ngoan của ĐỨC CHÚA thật lớn lao,
Người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả.
Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ Người,
và biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện.
Người không truyền cho ai ăn ở thất đức,
cũng không cho phép ai phạm tội.
Đáp ca Tv 118,1-2.4-5.17-18.33-34 (Đ.c.1b)
Đ./     Hạnh phúc thay người 
         noi theo luật pháp CHÚA Trời.
Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp CHÚA TRỜI.
Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý CHÚA,
hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.    Đ./
Vâng lạy CHÚA, Ngài đã ban huấn lệnh,
truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn.
Ước mong sao con hằng vững bước
theo thánh chỉ Ngài ban.    Đ./
Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ CHÚA đây
để con được sống và tuân giữ lời Ngài.
Xin mở mắt cho con nhìn thấy
luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.    Đ./
Lạy CHÚA, xin dạy con đường lối thánh chỉ,
con nguyện đi theo mãi đến cùng.
Xin cho con được trí thông minh
để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.    Đ./
Bài đọc 2 1 Cr 2,6-10
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Thưa anh em, điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ sớm muộn gì cũng phải diệt vong. Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của THIÊN CHÚA đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà THIÊN CHÚA đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển. Lẽ khôn ngoan ấy, không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã được biết, vì nếu biết, họ đã chẳng đóng đinh ĐỨC CHÚA hiển vinh vào thập giá. Nhưng, như đã chép: Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều THIÊN CHÚA đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người. Còn chúng ta, chúng ta đã được THIÊN CHÚA mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi THIÊN CHÚA.
Tung hô Tin Mừng x. Mt 11,25
Alleluia. Alleluia.
Lạy Cha là CHÚA Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha,
vì Cha đã măc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn.
Alleluia.
Tin Mừng Mt 5,17-37
Tin Mừng CHÚA Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.
“Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.
“Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với ĐỨC CHÚA. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai THIÊN CHÚA. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỷ.”
Hoặc bài ngắn:
Mt 5,50-22a.27-28.33-34a.37
Tin Mừng CHÚA Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với ĐỨC CHÚA. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỷ.”

Bài giảng của Đức Hồng Y Phaolô Giuse

Thời kỳ mới ra giảng Đạo, một hôm Đức Giê su ngồi trên núi rao giảng giới luật Tân ước, dưới một bầu trời thanh quang yên tĩnh, khác hẳn cảnh tượng xưa Thiên Chúa ra truyền lề luật Cựu ước trên núi Sinai giữa những tiếng sấm sét, kèn vang, trời rung đất chuyển… Những người nghe Chúa Giêsu giảng hôm ấy đều ngạc nhiên về nội dung lời giảng dạy cũng như về cách thức giảng dạy.

Chúa nói: “Phúc cho những ai nghèo khó trong tinh thần… Phúc cho những ai khóc lóc… Phúc cho những ai bị bách hại…” Những thính giả khi đó, đa số thuộc thành phần lao động, nghèo khó, khổ đau, vẫn bị coi là hạnh người vô phúc, nay được nghe thấy Chúa xác định là có phúc, thật yên ủi và đáng khích lệ cho họ biết bao!

Về cách thức Chúa giảng dạy, họ cũng thấy khác hẳn những người Luật sĩ và Biệt phái trong Cựu ước. Những người này chỉ trích dẫn những khoản luật ông Maisen, và dựa vào ý kiến người khác, bản thân họ không dám quyết định điều gì. Phần Chúa Giêsu thì giảng dạy như Đấng có quyền ban hành giới luật. Chẳng hạn Chúa nói: Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Không được giết người… Còn Ta, Ta bảo các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình cũng bị luận phạt”. Như vậy là Chúa tỏ ra Ngài có quyền sửa đổi và ban hành lề luật, không như các nhà Luật sĩ trong Cựu ước.

Cũng vì thấy nội dung và cách thức Chúa giảng dạy có điều khác biệt như vậy, nên nhiều người cho rằng Chúa đến để hủy bỏ lề luật cũ và lập ra lề luật mới. Để cải chính dư luận đó, Chúa Giêsu đã tuyên bố trong bài Phúc âm hôm nay: “Các con đừng tưởng rằng, Ta đến để hủy bỏ lề luật và các tiên tri…Ta đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn, nghĩa là bổ túc cho lề luật được hoàn chỉnh hơn”.

Như một thầy giáo, tùy lứa tuổi và trình độ tiếp thu của học sinh mà giảng dạy và đưa học sinh tiến lên từng bước, từ dễ đến khó. Học sinh mới cắp sách đến trường thì dạy cho nó tập đọc, tập viết… khi học sinh khôn lớn hơn mới dạy làm toán làm văn… Thiên Chúa là Đấng giáo dục vô cùng khôn ngoan, cũng tùy khả năng tiếp thu của con người mà đưa họ dần dần từng bước trên đường luân lý. Trong thời kỳ Cựu ước, khi dân Do thái mới ra khỏi nước Ai cập, nếp sống luân lý còn thô sơ, yếu kém, pha trộn nhiều tập tục ngoại giáo, nên Thiên Chúa chỉ ban cho họ một bộ luật chưa hoàn chỉnh. Thí dụ luật “Ăn miếng trả miếng” trong sách Lêvi viết như sau: “Khi người nào gây thương tích cho anh em mình thì làm cho nó y như nó đã làm cho người kia, thương tích trả thương tích, mắt đền mắt, răng đền răng” (Lv 24,20). Còn luật yêu thương thì Cựu ước dạy như sau: “Ngươi phải yêu người anh em và ghét kẻ thù địch” (Mt 5,43).

Trong bài Phúc âm hôm nay, Chúa Giê su nhấn mạnh đến mấy điều mà chúng ta tóm tắt như sau:

1) Luật Cựu ước thu hẹp những điều răn cấm vào những hành động bên ngoài như: chớ giết người, chớ ngoại tình… Còn luật Chúa truyền dạy tiến xa hơn, đi vào tâm trí là nơi xuất phát những hành động tội lỗi, do đó không những Chúa cấm không được giết người, không được ngoại tình, là những hành động bên ngoài, mà còn cấm cả những tư tưởng bên trông gây nên những hành động đó. Chúa nói: “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: không được giết người… Còn Ta, Ta bảo: bất cứ ai tức giận anh em mình cũng bị luận phạt. Các con đã nghe nói với người xưa rằng: Chớ ngoại tình… Còn Ta, Ta bảo: Hễ ai nhìn xem người nữ mà ước ao phạm tội với nó thì đã ngoại tình trong lòng rồi’’.

2) Về vấn đề hôn nhân, luật Cựu ước có trường hợp cho phép ly dị và chiếu cố sự yếu đuối của con người, nhưng sang Tân ước, Chúa Giêsu truyền phải về nguồn gốc hôn nhân do Thiên Chúa sáng lập, chỉ có một vợ một chồng và buộc ở trung thành với nhau cho đến chết, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp lại thì loài người không có quyền tháo cởi ra.

3) Trong mối quan hệ với người thân cận, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự làm hòa như điều kiện đi trước việc dâng lễ vật tôn thờ Chúa, và để sống yên ổn trong xã hội, Chúa nói: “Nếu ngươi dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ người anh em có điều bất bình với ngươi thì hãy để của lễ trước bàn thờ, đi làm hòa với họ trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ”. Chúa còn nói tiếp: “Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngươi lúc còn đi đường với nó, kẻo nó đưa ngươi ra trước quan tòa và ngươi sẽ bị tống ngục…”

Trong mối quan hệ với người thân cận, Chúa Giêsu còn nhắc tới việc thề bồi. Tại sao ngươi phải đem nhau đến trước bàn thờ để thề bồi? – Vì người ta không tin nhau. Tại sao người ta không tin nhau? –Vì người ta không nói thật với nhau. Vậy tốt nhất là nói thật với nhau. Có thì nói có, không thì nói không, như thế thì sẽ gây được niềm tin và chẳng cần phải thề bồi gì cả.

Khi ban hành giới luật, Thiên Chúa không muốn đặt gánh nặng trên vai ta như ông vua độc tài ra lệnh bắt dân phải tuân giữ để phục vụ mình. Thiên Chúa như người Cha, có đứa con yếu chân mắt kém thì soi đèn cho nó đi, giơ tay cho nó vịn… Các giới luật là như đèn sáng Chúa soi đường cho ta, là như bàn tay êm dịu Cha nhân lành dắt ta về Quê trời. Tuy nhiên, Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người, Chúa đặt con người trước hai con đường: con đường các giới luật đưa đến hạnh phúc và con đường khác đưa tới hư vong, Chúa để con người tùy ý chọn lựa. Bài Sách Thánh hôm nay nói rõ: “Việc tuân giữ các giới răn là tùy ở ngươi… Chúa đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, ngươi thích thứ nào thì chọn thứ ấy”.

Mong rằng, tất cả chúng ta có quan niệm đúng về các giới luật Thiên Chúa để ta thực tình yêu mến và trung thành tuân giữ và bước đi trong ánh sáng cho đến ngày về hưởng phúc trường sinh, mà Chúa hứa cho những ai tuân giữ các giới luật của Ngài.

ĐỔI MỚI ĐỜI TẤN TỚI (Lm Đaminh Nguyễn Xuân Trường)

Đổi mới là quy luật của phát triển. Trong thiên nhiên, cây cối luôn nảy sinh những chồi lộc mới. Ngoài xã hội, các hãng thường xuyên tung ra những sản phẩm mới. Phúc Âm tuần này Chúa cũng tuyên bố làm mới Lề Luật để con người sống công chính hơn.

  1. Luật mới. Dịp Tết vừa qua người ta có nhiều thứ mới: quần áo mới, đầu tóc mới, người yêu mới, tiền lìxì mới… Mới khiến đời phơi phới niềm vui. Vui hơn nữa khi Chúa đem đến cho chúng ta Luật mới, lối sống mới. Chúa cứ lặp đi lặp lại:Anh em đã nghe Luật xưa dạy rằng… Còn Thầy, Thầy bảo anh em phải sống thế này… Chúa kiện toàn, Chúa đổi mới Luật để con người sống hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn.
  2. Đời tấn tới.Mới làm cho người ta vui thích vì cái mới hơn cái cũ. Được hơn là mong muốn của con người. Người ta mong muốn giàu hơn, giỏi hơn, cao hơn, đẹp hơn… Mong muốn hơn này làm cho cuộc sống tiến lên không ngừng. Thật là mừng khi con hơn cha là nhà có phúc.” Nhưng hơn cái gì? Thế hệ con cháu có sống tử tế hơn, đạo đức hơn, sốt mến hơn thế hệ cha ông không? Chúa nhấn mạnh đến cái hơn này: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”

Chúa làm mới Luật để con người sống hoàn hảo. Luật xã hội chỉ chi phối những hành động bên ngoài, Luật Chúa còn để ý cả trong tâm trí. Luật Chúa là luật lòng để con người đẹp từ trong ra ngoài, đẹp cả hồn lẫn xác, đẹp toàn diện. Cũng cần để ý điều này: chúng ta thường thấy khó chịu khi phải tuân giữ luật, nhưng thực ra, Luật Chúa lại đem hạnh phúc cho ta lời Đáp ca: “Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời.” Hạnh phúc bởi vì Luật Chúa là luật tình yêu. Amen.

 

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Suy niệm: Lề luật diễn tả ý Thiên Chúa, vì thế sống theo Luật là sống theo Chúa. Thế nhưng Luật Lệ cũng cần được kiện toàn theo hoàn cảnh theo thời gian. Ðức Giêsu tuyên bố rõ rằng: Ngài không phá đổ Luật Cựu Ước. Nhưng Ngài canh tân để bộ Luật sáng chói hơn. Luật Cựu Ước chỉ dừng lại hành động bên ngoài. Còn Luật Ðức Giêsu đòi hỏi đến tận nguồn gốc của hành động, nguyên nhân thúc đẩy hành động. Vì thế Luật Ðức Giêsu đòi hỏi khắt khe hơn và buộc người ta phải hoán cải tận căn rễ của sự tội.

Cầu nguyện: Lạy Cha, người đời thường nói: Lòng đầy thì miệng mới thốt ra. Xin Cha giúp chúng con mang đầy những tâm tình tốt, để lời nói, hành động của chúng con mang dấu chứng của một tâm hồn trong sáng. Qua con người của chúng con là biểu hiện hình ảnh sống động của một Thiên Chúa tình yêu. Xin Thánh Thần của Ðức Giêsu thánh hóa, và cầu bầu cho chúng con. Amen.

Ghi nhớ: “Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này”.

About Nguyen Nguyen

Check Also

Yên Mỹ mừng lễ Quan thầy và khởi công tu sửa thánh đường Yên Mỹ

Tối Chúa Nhật ngày 01.10.2023, giáo xứ Yên Mỹ hân hoan dâng Thánh lễ mừng …