Home / Event / CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng
11 Tháng Sáu, 2023    
All Day
Lễ trọng
Năm A, Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Các xứ họ rước kiệu cung nghinh chầu Thánh Thể. Đnl 8,2-3.14b-16a ; 1 Cr 10,16-17 ; Ga 6,51-58. Chính tòa Bắc Ninh chầu Thánh Thể., Lễ phục trắng

Bài đọc 1                                                                  Đnl 8, 2-3.14b-16a

Thiên Chúa đã ban cho anh em thức ăn mà anh em cũng như cha ông anh em chưa từng biết.

Trích sách Đệ nhị luật.

2 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân ít-ra-en rằng: Anh (em) phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em),  đã dẫn anh (em) đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc, để bắt anh (em) phải cùng cực; như vậy Người thử thách anh (em) cho biết  lòng dạ anh (em), xem anh (em) có giữ các mệnh lệnh của Người hay không. 3 Người đã bắt anh (em) phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh (em) ăn man-na là của ăn anh (em) chưa từng biết và cha ông anh (em) cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh (em) nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra.

14 Anh (em) đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), Đấng đã đưa anh (em) ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. 15 Người đã dẫn anh (em) đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá hoa cương chảy ra cho anh (em) uống. 16 Trong sa mạc, Người đã cho anh (em) ăn man-na, thức ăn mà cha ông anh (em) chưa từng biết.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp ca                                                          Tv 147, 12-13.14-15.19-20

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

  • Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi! Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc, con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân.

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

  • Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình, và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo. Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra, hoả tốc chạy đi.

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

  • Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp, chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những điều luật của Người.

Đ. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

Bài đọc 2                                                                          1 Cr 10, 16-17

Chỉ có một tấm Bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.

Trích thư thứ nhất bcủa thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô.

16 Thưa anh em, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể  Người sao? 17 Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.

Ðó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng                                                                  Ga 6, 51

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Ha-lê-lui-a.

 Tin Mừng                                                                             Ga 6, 51-58

Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống  đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

Ðó là lời Chúa.

MÌNH MÁU CHÚA SIÊU THỰC PHẨM CHỨC NĂNG (Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường)

Ngày nay người ta quan tâm để ý đến nhiều loại thực phẩm chức năng khác nhau nhằm giúp cho cơ thể khỏe đẹp hơn. Thực phẩm chức năng chỉ giúp khỏe đẹp thân xác, nhưng Mình Máu Chúa còn giúp khỏe đẹp cả lối sống, cả linh hồn. Thế nên, có thể nói Mình Máu Chúa là thần lương, là siêu thực phẩm chức năng.

  1. ĂN UỐNG. Trong đời, ăn uống đem lại sự sống. Khi không ăn uống được nữa thì chuẩn bị xin vĩnh biệt cụ rồi. Trong tiến trình đem sự sống thì các đồ ăn thức uống đi vào cơ thể phải được biến đổi thành các chất dinh dưỡng nuôi cơ thể, biến thành máu thịt, nên một với con người. Thế nên, khi Chúa Giêsu sử dụng động từ “ăn uống” thịt máu Ngài, thì Chúa cũng muốn chúng ta ở trong Ngài, nên một với Ngài, đón nhận sự sống Ngài để sống muôn đời. Chúng ta ăn hàng ngày 3 bữa, vậy chúng ta có đi ăn Mình Thánh Chúa hàng ngày không?
  2. THỊT MÁU. Trong đời, khi được mời dự những bữa tiệc thịnh soạn nơi nhà hàng sang trọng, chúng ta sung sướng hãnh diện, hân hoan mặc đẹp đi tham dự. Hơn thế nhiều, Chúa Giêsu chiêu đãi chúng ta món đặc sản siêu thực phẩm là Mình Máu Chúa, không phải ở nhà hàng mà là nhà thờ, Nhà Chúa. Mời món ngon đến đâu vẫn chỉ là thứ vật chất bên ngoài mình, còn Chúa mời ăn thịt máu là chính thân mình Ngài, là trọn vẹn tình yêu và sự sống của Ngài. Cao quý như thế mà thái độ của chúng ta đi tham dự Thánh Thể thế nào?

Con người mời nhau ăn uống không chỉ để sống, nhưng còn để bày tỏ một tình yêu trao tặng cho nhau. Thế nên, khi Chúa Giêsu mời chúng ta ăn uống Mình Máu Ngài, Chúa đã bày tỏ một tình yêu ban tặng trọn vẹn con người của Ngài. Chúa trao tặng tất cả, sạch sành sanh! Rước Chúa vào lòng, mong chúng ta cũng có lối sống giống Chúa: một lối sống quảng đại trao ban. Amen.

 

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Suy niệm: Ðức Giêsu yêu thương Ngài không chỉ ban cơm bánh, tiện nghi, sức khỏe… Một cuộc sống mau qua đời này cho chúng ta: mà còn dành cho chúng ta một nguồn ân sủng vô tận đặc biệt nhất, chính là Mình Máu Ngài làm lương thực nuôi linh hồn ta. Ngài đã yêu và yêu đến cùng. Người Do thái không hiểu Ngài, cũng không hiểu được Lời Ngài vì thế đưa đến mâu thuẫn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con siêng năng chạy đến với Chúa qua thánh lễ qua bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa đã tự hiến vì chúng con. Ðể từ đó chúng con biết múc tình yêu của Chúa trao ban cho tha nhân. Amen.

Ghi nhớ : “Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”.

About Nguyen Nguyen

Check Also

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA  VỀ …