Home / Event / Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ

Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ

When

14 Tháng Hai, 2023    
All Day

Where

Thứ 3
Năm lẻ, St 6,5-8 ; 7,1-5.10 ; Mc 8,14-21, Lễ phục trắng
Map Unavailable
Bài đọc 1 Cv 13,46-49
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng nói với người Do-thái rằng: “Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời THIÊN CHÚA, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Vì CHÚA truyền cho chúng tôi thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất.”
Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời CHÚA, và tất cả những người đã được THIÊN CHÚA định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo. Lời CHÚA lan tràn khắp miền ấy.
Đáp ca Tv 116,1.2 (Đ. Mc 16,15)
Đ./     Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
          mà loan báo Tin Mừng.
Muôn nước hỡi, nào ca ngợi CHÚA,
ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!    Đ./
Vì tình CHÚA thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.    Đ./
Tung hô Tin Mừng Lc 4,18
Alleluia. Alleluia.
CHÚA đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn,
công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha.
Alleluia.
Tin Mừng Lc 10,1-9
Tin Mừng CHÚA Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, CHÚA Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’ Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: ‘Triều Đại THIÊN CHÚA đã đến gần các ông’.”

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Các dấu lạ Chúa làm cho thấy Chúa hằng quan tâm và đủ quyền năng thực hiện cho ta những ơn lành hồn xác. Điều Chúa mong đợi nơi ta là hiểu đúng và đón nhận sứ mạng của Chúa, đừng để mình bị ảnh hưởng xấu của những kẻ cứng lòng và gian ác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tuyển chọn và tách con khỏi thế gian để con trở thành dân riêng của Chúa. Chúa muốn con dù vẫn sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian.

Thế mà lạy Chúa, con lại rập theo lối sống trần gian. Con đang chịu ảnh hưởng của thứ men xấu. Nếp sống thực dụng, nặng về tiền bạc và vật chất, nếp sống hưởng thụ và ích kỷ, những chất men ấy đang thấm dần nơi người Kitô hữu. Con còn đang chịu ảnh hưởng tác hại của men dâm ô qua sách báo phim ảnh xấu. Con cũng thấy có cả men Pha-ri-siêu và men Hêrôđê của thời đại mới. Đó là sự cứng lòng, thù nghịch, dửng dưng, lãnh đạm với chuyện tôn giáo.

Lạy Chúa, Chúa muốn con là men tốt trong rá bột trần gian. Đáng lẽ con phải biến đổi thế giới nên tốt đẹp và thánh thiện hơn, nhưng con lại để cho men xấu của thế gian ảnh hưởng trên con. Cái xấu như nắm men đang từng ngày thấm dần vào đời sống con, nó kín đáo âm thầm lặng lẽ nhưng lại rất mãnh liệt và làm biến chất đời sống người Kitô hữu.

Con xin Chúa cho tất cả mọi người Kitô hữu ý thức lại sứ mạng của mình. Xin Lời Chúa và Thánh Thể Chúa gìn giữ con khỏi men xấu và giúp con sống thánh thiện giữa đời. Xin Chúa ở lại với con và sống trong con. Con sẽ luôn nhớ lời cảnh giác và báo động của Chúa. Xin cho con luôn biết tỉnh thức. Amen.

Ghi nhớ: “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”.

About Nguyen Nguyen

Check Also

Thánh lễ tạ ơn của 10 tân linh mục giáo phận Bắc Ninh

Sáng nay, ngày 31/5/2023, 10 tân linh mục giáo phận Bắc Ninh dâng thánh lễ …