Home / Event / Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ

Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ

Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ
1 Tháng Sáu, 2023    
All Day
Thứ 5
Năm lẻ, Thánh Giuse Phạm Quang Túc, giáo dân, tử đạo † 1862. Hc 42,15-25 ; Mc 10,46-52., Lễ phục đỏ

Bài đọc 1 (Năm lẻ)                                                             Hc 42, 15-25

Vinh quang Đức Chúa bao phủ công trình Ngài sáng tạo.

Trích sách Huấn ca.

15 Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa, những điều mắt thấy, tôi sẽ kể lại. Do lời Đức Chúa mà có những công trình của Người. 16 Mặt trời toả sáng nhìn xuống muôn loài, vinh quang Đức Chúa bao phủ công trình Người sáng tạo, 17 các thánh của Đức Chúa không tài nào kể lại mọi kỳ công của Người. Đó là những kỳ công Đức Chúa toàn năng đã thực hiện, cho vũ trụ được bền vững (trước tôn nhan) vinh hiển của Người.

18 Người dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người, vì Đấng Tối Cao am tường tất cả, và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian. 19 Người công bố dĩ vãng và tương lai và mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn. 20 Không một ý nghĩ nào

Người không thấu suốt, chẳng một lời nào là bí ẩn đối với Người. 21 Người khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại, vì Người hằng có từ đời đời đến muôn muôn thuở, không cần thêm hay bớt điều gì, và cũng chẳng cần ai làm cố vấn.

22 Mọi công trình của Người kỳ diệu biết bao! Những gì thấy được chỉ như một ánh lửa. 23 Mọi vật ấy đều sống và tồn tại muôn đời, để đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết và tất cả đều vâng phục Người. 24 Tất cả đều có đôi, cái này đối cái kia; Người không làm gì dang dở. 25 Vật này làm tôn vẻ đẹp của vật kia, nhìn ngắm vinh quang của Người, ai mà chán được?

Đó là lời Chúa.

Đáp ca                                                                 Tv 32, 2-3.4-5.6-7.8-9

Đ. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời.

  • Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

Đ. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời.

  • Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

Đ. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời.

  • Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Chúa dồn đại dương về một chỗ, Người đem biển cả trữ vào kho.

Đ. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời.

  • Cả địa cầu phải kính sợ Chúa, mọi thế nhân hãy khiếp oai Người. Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện, Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

Đ. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời.

Tung hô Tin Mừng                                                                     Ga 8, 12

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi là ánh sáng thé gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng                                                                          Mc 10, 46-52

Thưa Thấy, xin cho tôi được nhìn thấy.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô.

46 Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê- su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”

49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê- su. 51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói: “Anh hãyđi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Khi chữa lành anh mù Bac-ti-mê, không những Chúa Giêsu cho anh được sáng mắt, mà còn cho anh được sáng tâm hồn. Đó là anh tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mù bao giờ cũng đáng buồn. Thân xác mù thì chỉ thiệt hại cho bản thân mình, còn tâm hồn mù thì thiệt hại cho cả xã hội. Xã hội hôm nay đang nỗ lực mang ánh sáng đến cho người mù. Đó là điều cần thiết vì mang lại hạnh phúc cho người tàn tật. Nhưng điều cần thiết hơn là giúp con người tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời. Lạy Chúa, ngày nay xã hội đang nỗ lực thực hiện công việc từ thiện là chữa mắt miễn phí cho những người mù lòa. Đó là việc cụ thể của tình người. Từ đó, xin cho con biết trao tặng ánh sáng Lời Chúa cho các tâm hồn khi chính mình đi trong ánh sáng của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con biết học thái độ của anh mù Bac-ti-mê. Đó là biết rằng mình đang mù. Đó là tin rằng: chỉ một mình Chúa mới có thể chữa lành. Xin cho con can đảm vượt qua mọi chướng ngại, sẵn sàng từ bỏ mọi quyến luyến ràng buộc, sẵn sàng từ bỏ mọi tính hư tật xấu, như anh mù can đảm vất bỏ cả áo khoác, để đến với Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con.

Lạy Chúa Giêsu, biết bao kẻ gặp Chúa nhưng không biết Chúa. Trong khi đó, anh mù đã nhận ra Chúa là Đấng cứu độ duy nhất và tin tưởng nơi Chúa. Xin cho con biết đến với Chúa mỗi ngày, để đón nhận hồng ân cao cả, là nhận biết Chúa là Đấng Toàn Năng, và con là người mang thân phận yếu hèn cần được cứu giúp. Xin Chúa chữa lành con và giúp con đi theo Chúa tiến về Giêrusalem với nhiều hứa hẹn đau khổ và vinh quang. Lạy Chúa, xin thương xót con. Amen.

Ghi nhớ: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”.

About Nguyen Nguyen

Check Also

Giáo xứ Phú Cường, bốn niềm vui trong một ngày

Ngày 29 tháng 9 năm 2023 là một ngày vui mừng với giáo xứ Phú …