Home / Event / Thứ Ba Tuần VII Thường Niên

Thứ Ba Tuần VII Thường Niên

Thứ Ba Tuần VII  Thường Niên
21 Tháng Hai, 2023    
All Day
Thứ 3
Năm lẻ, Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Hc 2,1-11 ; Mc 9,30-37, Lễ phục xanh
Bài đọc 1 Hc 1,1-10
Bài trích sách Huấn ca.
Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự ĐỨC CHÚA,
thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.
Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì,
đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ.
Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ,
để cuối đời, con được cất nhắc lên.
Mọi chuyện xảy đến cho con, con hãy chấp nhận,
và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn.
Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa,
còn những người sáng giá
thì phải được thử trong lò ô nhục.
Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con.
Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người.
Hỡi ai kính sợ ĐỨC CHÚA,
hãy trông đợi lòng lân tuất của Người,
đừng lìa xa Người kẻo ngã.
Hỡi ai kính sợ ĐỨC CHÚA, hãy tin vào Người,
và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu.
Hỡi ai kính sợ ĐỨC CHÚA, hãy đợi trông ơn lành,
niềm vui không cùng và lòng thương xót.
Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem:
nào có ai tin vào ĐỨC CHÚA mà bị hổ thẹn bao giờ?
Hay có ai bền tâm kính sợ Người mà bị bỏ rơi?
Hoặc có ai kêu cầu Người mà bị Người khinh dể?
Vì ĐỨC CHÚA là Đấng nhân từ và hay thương xót:
Người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân.
Đáp ca Tv 36,3-4.18-19.27-28.39-40 (Đ. x. c.5)
Đ./     Hãy ký thác đường đời cho CHÚA, 
         chính Người sẽ ra tay.
Cứ tin tưởng vào CHÚA và làm điều thiện,
thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.
Hãy lấy CHÚA làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phi chí toại lòng.    Đ./
CHÚA chăm sóc cuộc đời người thiện hảo,
gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm.
Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn,
ngày đói kém lại được no đầy.    Đ./
Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời.
Bởi vì CHÚA yêu thích điều chính trực,
chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung.    Đ./
Chính nhân được CHÚA thương cứu độ
và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo.
CHÚA phù trợ và Người giải thoát,
giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ,
bởi vì họ ẩn náu bên Người.    Đ./
Tung hô Tin Mừng Gl 6,14
Alleluia. Alleluia.
Ước chi con chẳng hãnh diện về điều gì,
ngoài thập giá CHÚA.
Nhờ thập giá Người,
thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với con,
và con đối với thế gian.
Alleluia.
Tin Mừng Mc 9,30-37
Tin Mừng CHÚA Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.
Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Lần thứ hai Chúa loan báo Chúa sẽ chịu khổ nạn và sẽ sống lại. Chúa mời gọi các môn đệ bắt chước Chúa trở nên tôi tớ phục vụ mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hoàn toàn quên mình để chỉ nghĩ đến con và yêu thương con. Vì yêu thương, Chúa hy sinh tất cả vì con, đến nỗi Chúa tự nguyện đón lấy mọi khổ đau và cả cái chết nữa. “Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người hy sinh mạng sống vì người mình yêu”. Con đang được sống trong tình yêu ấy. Con hết lòng cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa, dù Chúa là Chúa của con, nhưng Chúa không khư khư ôm lấy địa vị của mình để thống trị con bằng quyền lực. Trái lại, Chúa đã tự nguyện trở nên đầy tớ để phục vụ con. Chúa muốn dùng tình yêu để chinh phục trái tim con.

Cũng như các tông đồ ngày xưa, con không thể hiểu được thái độ của Chúa. Và con lại càng không muốn chấp nhận những Lời Chúa dạy con phải trở nên đầy tớ phục vụ lẫn nhau. Xin Chúa chiếu soi để con hiểu được Lời Chúa. Xin giúp con biết quên mình để nghĩ tới người khác. Xin biến đổi tâm hồn con nên khiêm tốn và ban cho con một trái tim đơn sơ, nhỏ bé. Thái độ “kẻ cả” chỉ muốn thống trị, quyền lực, hưởng thụ, lấy mình làm trung tâm và bắt người khác phục vụ mình. Xin Chúa đừng để con rơi vào thái độ ấy. Xin cho con hiểu rằng chính khi con hiến thân là lúc con được lãnh nhận, chính khi con quên mình là lúc con gặp lại bản thân, chính khi con biết chết đi để sống cho Chúa và anh em là con được sống.

Lạy Chúa, xin cho mọi người trong gia đình con và cộng đoàn giáo xứ con biết sống khiêm tốn và hầu hạ lẫn nhau. Xin cho nhân loại hôm nay biết chấp nhận lối sống mới của Chúa. Amen.

Ghi nhớ: “Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”.

About Nguyen Nguyen

Check Also

Yên Mỹ mừng lễ Quan thầy và khởi công tu sửa thánh đường Yên Mỹ

Tối Chúa Nhật ngày 01.10.2023, giáo xứ Yên Mỹ hân hoan dâng Thánh lễ mừng …