Home / Event / Thứ Hai Tuần I Mùa Chay

Thứ Hai Tuần I Mùa Chay

Thứ Hai Tuần I Mùa Chay

When

27 Tháng Hai, 2023    
All Day

Where

Thứ 2
Năm lẻ, Thánh Grêgôriô Naracensiô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lv 19,1-2. 11-18 ; Mt 25,31-46, Lễ phục tím
Map Unavailable
Bài đọc 1 Lv 19,1-2.11-18
Bài trích sách Lê-vi. 
ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng: “Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, ĐỨC CHÚA, THIÊN CHÚA của các ngươi, Ta là Đấng Thánh. 
“Các ngươi không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào mình. Các ngươi không được lấy danh Ta mà thề gian: làm thế là các ngươi xúc phạm đến danh THIÊN CHÚA của các ngươi. Ta là ĐỨC CHÚA. Ngươi không được bóc lột người đồng loại, không được cướp của; tiền công người làm thuê, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng. Ngươi không được rủa người điếc, đặt chướng ngại cho người mù vấp chân, nhưng phải kính sợ THIÊN CHÚA của ngươi. Ta là ĐỨC CHÚA. Các ngươi không được làm điều bất công khi xét xử: không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho người đồng bào. Ngươi không được vu khống những người trong dòng họ, không được ra toà đòi người đồng loại phải chết. Ta là ĐỨC CHÚA. Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là ĐỨC CHÚA.” 
Đáp ca Tv 18B,8.9.10.15 (Đ. x. Ga 6,63c)
Đ./     Lạy CHÚA, Lời CHÚA là thần khí và là sự sống.
Luật pháp CHÚA quả là hoàn thiện, 
bổ sức cho tâm hồn. 
Thánh ý CHÚA thật là vững chắc, 
cho người dại nên khôn.    Đ./ 
Huấn lệnh CHÚA hoàn toàn ngay thẳng, 
làm hoan hỷ cõi lòng. 
Mệnh lệnh CHÚA xiết bao minh bạch, 
cho đôi mắt rạng ngời.    Đ./ 
Lòng kính sợ CHÚA luôn trong trắng, 
tồn tại đến muôn đời. 
Quyết định CHÚA phù hợp chân lý, 
hết thảy đều công minh.    Đ./ 
Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn, 
là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận 
bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa, 
và bao tiếng lòng con thầm thĩ 
mong được thấu đến Ngài.    Đ./ 
Tung hô Tin Mừng 2 Cr 6,2b
Đây là thời THIÊN CHÚA thi ân,  
đây là ngày THIÊN CHÚA cứu độ. 
Tin Mừng Mt 25,31-46
Tin Mừng CHÚA Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: ‘Lạy CHÚA, có bao giờ chúng con đã thấy CHÚA đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy CHÚA là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy CHÚA đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?’ Đức Vua sẽ đáp lại rằng: ‘Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’ Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: ‘Lạy CHÚA, có bao giờ chúng con đã thấy CHÚA đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ CHÚA đâu?’ Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: ‘Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’ Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.” 

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Mỗi người sẽ phải ra hầu tòa Chúa. Ngày phán xét, Thiên Chúa sẽ thẩm xét chúng ta về tình yêu cụ thể đối với anh chị em mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã dạy con biết Chúa sẽ phán xét mọi người, dù lành hay dữ. Và chính Chúa sẽ xét xử con tùy theo lòng con yêu mến Chúa cách cụ thể nơi những anh chị em nghèo đói, bệnh tật, cùng quẫn, khổ đau chung quanh con. Không ai nói mình yêu mến Chúa mà lại ghét anh chị em của mình.

Chúa đã cho con thấy khi con giúp đỡ những người nghèo túng, khi con thăm viếng thông cảm với những anh chị em cùng khổ, bệnh tật, già nua, là con làm cho Chúa. Xin cho con đức tin để con nhận ra Chúa nơi các anh chị em ấy. Chúa đến với con trong thân phận nghèo hèn của họ, nhưng con lại vô tâm hoặc cố tình từ chối xua đuổi Chúa hằng ngày. Chúa cho con cuộc sống hiện tại để chuẩn bị cho số phận mai sau. Thế mà nhiều lúc con tự tay đào vực thẳm chôn vùi mình.

Chúa muốn nhắc con nhớ lại những thiếu sót đối với anh chị em. Nhìn lại, con nhận ra những việc làm ích kỷ. Con dễ dàng giúp đỡ anh chị em khi con thấy có lợi cho mình. Xin Chúa dạy con yêu thương anh chị em cách vô vị lợi như Chúa đã làm gương. Chúa yêu chỉ vì muốn ích lợi cho người Chúa yêu.

Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót của con. Xin giúp con tận dụng mùa chay này để sửa đổi đời sống. Và xin Chúa uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.

Ghi nhớ“Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

About Nguyen Nguyen

Check Also

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay năm A

CHÚA BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI Câu chuyện Chúa Giêsu làm cho Ladarô sống lại …