Home / Event / Thứ Tư lễ Tro

Thứ Tư lễ Tro

Thứ Tư lễ Tro

When

22 Tháng Hai, 2023    
All Day

Where

Thứ 4
Năm lẻ, Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV. Ge 2,12-18 ; 2 Cr 5,20–6,2 ; Mt 6,1-6.16-18, Lễ phục tím
Map Unavailable
Bài đọc 1 Ge 2,12-18
Bài trích sách ngôn sứ Giô-en.
Đây là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA:
“Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta,
hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van.”
Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.
Hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA là THIÊN CHÚA của anh em,
bởi vì Người từ bi và nhân hậu,
chậm giận và giàu tình thương,
Người hối tiếc vì đã giáng hoạ.
Biết đâu Người chẳng nghĩ lại và hối tiếc
mà để lại phúc lành,
hầu anh em có lễ phẩm và lễ tưới rượu
dâng lên ĐỨC CHÚA là THIÊN CHÚA của anh em.
Hãy rúc tù và tại Xi-on, ra lệnh giữ chay thánh,
công bố mở cuộc họp long trọng;
hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh,
triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi
cũng như trẻ thơ còn đang bú.
Tân lang hãy ra khỏi loan phòng,
tân nương hãy rời bỏ phòng khuê!
Giữa tiền đình và tế đàn,
các tư tế phụng sự ĐỨC CHÚA hãy than khóc và nói rằng:
“Lạy ĐỨC CHÚA, xin dủ lòng thương xót dân Ngài!
Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã
và nên trò cười cho dân ngoại!
Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói:
THIÊN CHÚA của chúng ở đâu rồi?”
ĐỨC CHÚA đã nồng nhiệt yêu thương đất của Người,
đã tỏ lòng khoan dung đối với dân Người.
Đáp ca Tv 50,3-4.5-6a.12-13.14 và 17 (Đ. x. c.3a)
Đ./     Lạy CHÚA, xin dủ lòng xót thương,
          vì chúng con đắc tội với Ngài.
Lạy THIÊN CHÚA, xin lấy lòng
nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.    Đ./
Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
Con đắc tội với CHÚA, với một mình CHÚA,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.    Đ./
Lạy CHÚA Trời, xin tạo cho con
một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.    Đ./
Xin ban lại cho con niềm vui
vì được Ngài cứu độ,
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;
Lạy CHÚA Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.    Đ./
Bài đọc 2 2 Cr 5,20 – 6,2
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Thưa anh em, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính THIÊN CHÚA dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với THIÊN CHÚA. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì THIÊN CHÚA đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.
Vì được cộng tác với THIÊN CHÚA, chúng tôi khuyên nhủ anh em: anh em đã lãnh nhận ân huệ của THIÊN CHÚA, thì đừng để trở nên vô hiệu. Quả thế, CHÚA phán rằng: Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là thời THIÊN CHÚA thi ân, đây là ngày THIÊN CHÚA cứu độ.
Tung hô Tin Mừng x. Tv 94,7b.8a
Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng,
nhưng hãy nghe tiếng CHÚA.
Tin Mừng Mt 6,1-6.16-18
Tin Mừng CHÚA Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
“Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
“Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Các việc đạo đức nhằm thể hiện tinh thần bác ái, cầu nguyện, làm chủ bản thân. Mùa chay giúp ta làm các việc ấy cách thật lòng trước mặt Cha, với ý hướng thi hành Thánh Ý Cha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cùng với toàn thể Hội Thánh, con bước vào mùa chay để sám hối trở về cùng Chúa. Con tạ ơn Chúa đã cho con thời gian thuận tiện này để duyệt xét lại cuộc đời và chấn chỉnh những thiếu sót, lệch lạc, thái quá. Con đặt mình trước Tôn Nhan Chúa, xin Chúa chiếu dọi ánh sáng của Chúa để con nhìn rõ con người của con. Và nhất là xin Chúa ban ơn nâng đỡ sự yếu hèn của con. Chỉ có ơn Chúa mới có thể làm cho con chỗi dậy trở về với Chúa để canh tân đời sống.

Xin Chúa giúp con biết sống tinh thần bác ái của Chúa. Con thường sống khép kín, ích kỷ, thường bỏ rơi, xúc phạm đến chính Chúa đang hiện diện nơi anh chị em con. Đôi lúc con làm được vài việc bác ái, nhưng lại muốn hãnh diện phô trương. Xin Chúa mở rộng trái tim con để con yêu mến tha nhân cách chân thành và quảng đại.

Lạy Chúa, xin dạy con biết sống tinh thần cầu nguyện. Con không muốn dừng lại ở vài câu kinh hoặc những hình thức lễ nghi, nhưng con muốn đi sâu vào lòng Chúa và kết hợp mật thiết với Chúa. Xin Chúa tỏ Tôn Nhan Chúa cho con, xin cho con cảm mến sự ngọt ngào được sống trong Chúa.

Và sau hết, trong mùa chay này, xin Chúa giúp con chế ngự bản thân. Bao nhiêu những đam mê lệch lạc, vị kỷ, thấp hèn, bao nhiêu những khuynh hướng xấu, xin Chúa giúp con loại bỏ tất cả. Xin Chúa dạy con sống tinh thần hy sinh, từ bỏ theo gương Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy thánh hoá con. Amen.

Ghi nhớ“Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”.

About Nguyen Nguyen

Check Also

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay năm A

CHÚA BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI Câu chuyện Chúa Giêsu làm cho Ladarô sống lại …