Home / Uncategorized / Giáo hạt Bắc Giang

Giáo hạt Bắc Giang

Nhắc đến Bắc Giang là người ta nhắc đến vải thiều, nhắc đến dòng sông Thương, sông Lục Nam và sông Cầu vẫn êm đềm chảy theo năm tháng để gặp nhau nơi Lục Đầu Giang. Người ta còn không quên nhắc đến cây Dã Hương nghìn tuổi ở Tiên Lục vẫn toả hương thơm ngát cho muôn đời như dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa đã dành cho nhân loại.

Giáo hạt Bắc Giang nằm trong tỉnh Bắc Giang và huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn. Diện tích của Giáo hạt là 4.715 km2.

__________________________________________________________________

Giáo xứ An Tràng

Minh Đạo, Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo xứ Bắc Giang

Số 66A Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo xứ Bỉ Nội     

Bỉ, Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo điểm Chũ

Tân Tiến, Trù Hựu, Lục Ngạn, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo xứ Đại Lãm

Đại Lãm, Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo xứ Đạo Ngạn

Đạo Ngạn II, Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo xứ Hòa An

Lò Nồi, Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo xứ Lục Hạ

Lục Hạ, Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo xứ Mỹ Lộc

Xóm Trám, Mỹ Hà, Lạng Giang, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo xứ Nghĩa Hạ

Nghĩa Hạ, Nghĩa Trung,Việt Yên, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo xứ Ngọ Xá

Ngọ Xá, Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo xứ Núi Ô

Núi Ô, Tiến Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo xứ Tân An

Tân An, An Thượng, Yên Thế, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo xứ Thiết Nham

Thiết Nham, Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo xứ Thường Thắng

Trong Làng, Thường Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo xứ Tiên Lục

Thôn Tây, Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo xứ Tiên Nha

Già Khê, Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo xứ Trung Lai

Thôn Trung, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo xứ Yên Lễ

Am Ngàn, An Dương, Tân Yên, Bắc Giang

__________________________________________________________________

Giáo xứ Yên Tập

Yên Tập Bắc, Yên Lư, Yên Dũng, Bắc Giang

About Nguyen Nguyen

Check Also

Tre Ngà số 11, phần 1