Giáo hạt Bắc Ninh: Bế mạc khóa huấn luyện huynh trưởng

 Chiều ngày 9/7/2017, Cha Giuse Đinh Đồng Ngôn – tuyên úy Liên Đoàn TNTT Giuse Hoàng Lương Cảnh đã chủ tế thánh lễ bế mạc sa mạc HỪNG ĐÔNG VƯƠN LÊN XXI. Cùng đồng tế có sự hiện diện của cha Đa Minh Nguyễn Văn Khang, quý Thầy, quý Sơ Trợ Úy, quý Trưởng trong ban huấn luyện, BCH Hiệp Đoàn Chiên Thiên Chúa – giáo hạt Bắc Ninh, cùng với 84 sa mạc sinh và cộng đoàn.

 Trong bài giảng lễ cha Đa Minh đã chia sẻ, Đức Giêsu dạy chúng ta rất nhiều bài học về cuộc sống, phải nói ngay từ con trong lòng mẹ trẻ đã phải học cách để tồn tại trong không gian chật hẹp nhỏ bé, lớn lên rồi sinh ra phải học bài học hít thở môi trường bên ngoài, lớn hơn có khi có những bài học ngược với dòng đời để huấn luyện và hướng dẫn các môn đệ noi gương Chúa. Cha chủ tế cũng nhấn mạnh đến bài học trong chúa nhật 14 thường niên, chúng ta thực hành bài học hiền lành và khiêm nhường đó là bài học quý báu cho Huynh Trưởng và Dự Trưởng trong Hiệp Đoàn Chiên Thiên Chúa, noi gương đức tính cá biệt của Đức Giêsu Kitô là hiền lành và khiêm nhường.

 Sa mạc Hường Đông Vươn Lên lần thứ XXI được hiệp đoàn Chiên Thiên Chúa tổ chức tại giáo xứ Tử Nê , diễn ra từ ngày 7-9/7/2017. Hôm nay cũng là kỉ niệm 3 năm thành lập của Hiệp Đoàn Chiên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể – Anh Cả tối cao tiếp tục nâng đỡ để Hiệp Đoàn ngày càng phát triển và duy trì tốt .

 Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa và trao khăn cho các Huynh Trưởng và Dự trưởng . Chiếc khăn Huynh Trưởng các sa mạc sinh đeo trên vai là thành quả học tập của các bạn sau khóa học, cũng là bước đệm để các bạn phục vụ các em thiếu nhi.

Cuối thánh lễ là phần trao quà thi đua của các đội trong sa mạc vừa qua và nghi thức hạ cờ bế mạc sa mạc HỪNG ĐÔNG VƯƠN LÊN XXI.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Giuse Phạm Minh