Giáo hạt Thái Nguyên: Hành hương Năm Thánh Tử Đạo

Mỗi lần chúng ta đối diện và vượt những khó khăn, thử thách trong tin yêu là mỗi cơ hội để được cùng vác thập giá với Đức Kitô và đâu đó là niềm hy vọng được phục sinh vinh hiển với Ngài. Đó là một trong những ý tưởng được nhấn mạnh trong thánh lễ trọng kính các thánh nam nữ và tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại nhà thờ Thái Nguyên ngày 01.11.2018 vừa qua.

Ngày 01.11.2018, hội Lòng Chúa Thương Xót giáo phận Bắc Ninh và cộng đoàn giáo hạt Thái Nguyên hành hương tới nhà thờ Thái Nguyên để mừng lễ các thánh nam nữ và tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Hơn 4000 lữ khách hiệp cùng với quý cha trong giáo hạt, cha quản hạt Thái Nguyên, cha đặc trách hội Lòng Chúa Thương Xót và cùng với người cha chung trong giáo phận dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Trước thánh lễ, toàn thể cộng đoàn cùng nhau lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót và không ít người đã tìm đến với Bí Tích Hòa Giải trong thời gian này. 

Được đánh động bởi câu trả lời của cha Thánh Anrê Trần An dũng Lạc: “Vua cấm đạo và Ðức Chúa Trời định cho tôi phải bắt, tôi không sợ gì, trái lại vui nữa là khác, vì tôi có cơ hội để cùng chịu đau khổ và cùng chịu chết với Chúa.”, Ngài mời gọi cộng đoàn cùng nài xin Thiên Chúa ban ơn để mỗi người biết noi gương Đức Mẹ bước theo Chúa, noi gương các thánh tử đạo để trở nên những người phục vụ và hy sinh cho người khác, sẵn sàng làm chứng cho Đạo Chúa. Đồng thời, Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn tìm hiểu xem các thánh là ai? Họ đã sống như thế nào? Từ đó, ngài dẫn đưa cộng đoàn đến niềm hy vọng: Mỗi người đều có thể là một vị thánh. Xin mượn vần thơ sau để tóm kết:

Dù cho trĩu nặng đôi vai
Đức tin vẫn vững chẳng phai thân mình.
Sẵn sàng chịu nhục hy sinh 
Làm chứng cho Chúa chứng minh giữa đời.

Vicente Nguyễn Thanh Liêm

Kinh lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xưa đã biết dùng ơn Chúa mà lướt thắng mọi khó khăn khổ cực, để gieo rắc hạt giống Phúc Âm, và xây dựng Hội Thánh Chúa trên đất nước Việt Nam. Xin các thánh cầu bầu cho chúng con là con cháu, biết noi gương mà sống đạo Phúc Âm, thi hành bác ái, trung thành với Hội Thánh và yêu mến quê hương. Và khi chúng con gặp khó khăn nguy hiểm, xin các Thánh nâng đỡ ủi an, để chúng con đủ sức vâng theo ý Chúa và kinh mến Người cho đến trọn đời.

Nguyễn Huệ