Giáo hạt Thái Nguyên: Tập huấn hội Giuse và Mân Côi

Trong chương trình huấn luyện cho các thành viên hội Giuse và Mân Côi, sáng ngày 19 tháng 10 năm 2016, ban giảng huấn đã đến giáo họ Oánh – giáo xứ Thái Nguyên tập huấn cho giáo hạt Thái Nguyên.

Cùng chung chủ đề và nội dung trong đợt tập huấn cho hội Mân Côi và Giuse tại các giáo hạt: Môi sinh và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa qua thông điệp “Laudato sí” của đức thánh cha Phanxicô.

Ngày hôm nay có gần 300  thành viên là các trưởng phó của hai hội Giuse và Mân Côi đến tham dự lớp tập huấn.

Giảng huấn chính trong đợt tập huấn này Phanxicô Xaviê Phó Đức Giang dòng Phanxicô, cùng đồng hành với ngài có cha đặc trách hội Giuse và Mân Côi Giuse Trân Quang Vinh, và cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng đặc trách trung tâm mục vụ giáo phận.

Cũng nên biết giáo hạt Thái Nguyên năm trên vùng đất của hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên, có 31,629 giáo dân sống rải rác trên 71 xứ họ và giáo khu. Hiện nay hầu hết các xứ họ đều có sự hiện diện của các thành viên hội Giuse và Mân Côi.

_mg_0272 _mg_0278 _mg_0285 _mg_0286 _mg_0287 _mg_0295 _mg_0297

Xương Giang

Tin liên quan