Giáo họ Đức Bà, xứ Đức Bản – mừng lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, quan thầy giáo họ

Ngày 01/01/2024, giáo họ Đức Bà, giáo xứ Đức Bản mừng kính lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, quan thầy bảo trợ giáo họ.

Hiện diện trong Thánh lễ có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Quân làm chủ tế, quý cha đồng tế cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Năm 2024 đã khởi đầu. Chúng ta đón năm mới với những vui mừng và âu lo. Vui mừng vì một năm cũ đã qua, với hy vọng năm mới sẽ tốt lành.

Cùng với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của Cha xứ, quí Ban hành giáo, quí ông bà anh chị em trong và ngoài dân họ, mọi người quê hương xa gần cùng hợp lực, quý dì đã cùng đồng hành đã có nên giáo họ ngày hôm nay.

Và đặc biệt hơn nữa, là sự thương mến của nhóm thiện nguyện, anh chị em lương dân đã nhiệt tình ủng hộ đóng góp công, của trong thời gian qua; hôm nay cũng đến chung chia niềm vui với dân họ trong ngày vui này này.

“Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử”. Lời kinh đơn sơ nhưng đượm tình yêu mến cậy trông. Xin cho lời kinh ấy vang lên hằng ngày nơi môi miệng tín hữu chúng ta. Xin Mẹ là Nữ Vương bình an chúc phúc cho toàn thể thế giới.

BTT Gx Đức Bản