Giáo xứ An Bài lễ Tất niên

Vào Thứ Hai, ngày 5.2.2024, lúc 15 giờ 00, cộng đoàn giáo xứ An Bài đã hân hoan hát lời tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban.

“Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa.” Lời ca tạ ơn của ca nhập lễ đã đưa toàn thể cộng đoàn giáo xứ An Bài cùng hướng nhìn lên Chúa với một năm Quý Mão hồng ân.

Hiện diện trong Thánh lễ có cha xứ Giêrônimô, cha xứ và cha phụ tá Thường Lệ, Dân Trù, cha giám đốc Nhà thánh Phêrô Tự cùng đông đảo cộng đoàn tín hữu trong giáo xứ.

Trong bài giảng, cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Toàn gợi ý cho cộng đoàn phụng vụ hiểu được thế nào là ca tụng, cảm tạ. Hay nói đơn giản là cám ơn. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô 1,3-9 đã viết: “Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu.” Tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn nhau trong mọi nơi, mọi lúc và đặc biệt là trong những giây phút cuối năm này là điều chính đáng và phải đạo như lời Chúa đã dạy trong thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su” (1 Tx 5, 18).

Tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Ngài ban. Cảm ơn Chúa vì Chúa luôn gìn giữ và yêu thương chúng con, cách riêng là giáo xứ An Bài thân thương này. Cho dẫu chúng con, phận người còn nhiều yếu đuối, lỗi lầm nhưng Chúa vẫn tha thứ và ban bình an cho giáo xứ cũng như từng thành viên trong cộng đoàn.

Xin cho chúng con được đầy lòng tin yêu, để sang năm mới, chúng con thêm phấn khởi sẵn sàng phục vụ Chúa và tất cả mọi người”.

Long Nguyễn