Giáo xứ An Bài

Được thành lập từ năm 1936, giáo xứ An Bài bao gồm: nhà xứ An Bài, họ Bảo Đức, Kim Thái và Xuân Lãng. Xứ An Bài cách TGM Bắc Ninh 53km về hướng Tây.

Năm thành lập: 1936.

Bổn mạng: Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ (29/6).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: