Giáo xứ Bắc Giang

Nhà thờ giáo xứ Bắc Giang nằm cách dòng Sông Thương khoảng 1km về phía Tây. Cách Tòa Giám Mục Bắc Ninh 20km về phía Bắc, đây là một giáo xứ có từ lâu đời và hiếm khi vắng bóng linh mục coi sóc ngay cả trong những thời điểm giáo phận Bắc Ninh có rất ít linh mục. Giáo xứ Bắc Giang hiện nay có 4 họ đạo trải dài trên địa bàn một số phường, thị trấn thuộc thành phố Bắc Giang và một số xã, huyện lân cận.

Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi (07/10).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: