Giáo xứ Bến Cốc

Giáo xứ Bến Cốc nằm thuộc địa bàn 2 xã Thanh Xuân và Phú Cường. Giáo dân Bến Cốc chủ yếu sống tập trung trong làng Đồi Cốc. Ngoài làm ruộng, người dân Bến Cốc mưu sinh bằng nhiều nghề, nổi bật là làm việc tại các công ty, xí nghiệp và đổ bê tông. Cần nói thêm rằng, nhờ nghề đổ bê tông, giáo dân Bến Cốc, Nội Bài, Bến Đông, Kim Anh… nhiều lần đóng góp công sức giúp giáo phận thi công những công trình quan trọng như: Trung tâm mục vụ, Nhà khách Nữ Vương Hòa Bình Tam Đảo, Nhà thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh…

Bổn mạng: Thánh Vinhsơn (05/04).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: