Giáo xứ Chính Tòa - cầu nguyện Taizé "Thánh Giá trong đời sống người trẻ"

Hôm nay (18/11), Thánh Giá Đại hội Giới trẻ về với Giáo xứ Chính Toà Bắc Ninh ngày thứ 3. Ngay sau Thánh lễ, các em thiếu nhi và toàn thể cộng đoàn cùng sốt sắng bước vào giờ cầu nguyện trước Thánh giá, dưới nền nhạc Taizé sâu lắng.