Giáo Xứ Đình Tổ Và Dâu – Thánh Lễ Thêm Sức

Sáng Chúa nhật, ngày 3/12/2023, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã về ban Bí Tích Thêm Sức cho 35 em thuộc 2 giáo xứ Đình Tổ và Dâu. Đây cũng là ngày mừng Kính Thánh Phanxicô Xavie, bảo trợ Giáo xứ Đình Tổ.

Cha xứ Inhaxiô Nguyễn Ngọc Tư, và cha phụ tá Giuse Phan Tự Toán đã cùng cộng đoàn không giấu nổi niềm vui khi được chào đón vị cha chung. Đây là lần đầu tiên giáo xứ duy nhất của giáo phận nằm trên mảnh đất Hưng Yên, được Đức cha Giuse ghé thăm.

Đúng 9h30’, đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ để hiệp dâng thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức cho các em.

Khởi đi từ các bài đọc và Tin mừng của Chúa nhật thứ nhất Mùa vọng, Đức cha Giuse nhấn mạnh đến sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống, Đấng được sai đến để canh tân Hội Thánh.

Ngài nhắc nhở cộng đoàn về tầm quan trọng của Bí Tích Thêm Sức trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Qua bí tích này, Chúa Thánh Thần ngự đến nơi tâm hồn mỗi người để ban thêm nhiều ơn ích thiêng liêng, nâng đỡ đức tin cho họ. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc học giáo lý để củng cố đức tin.

Bên cạnh đó, Đức cha Giuse cũng chia sẻ niềm vui với cộng đoàn giáo xứ nơi đây, khi vừa hoàn thiện công trình sân và nhà mục vụ. Đây là công trình thể hiện tình yêu mến, sức sống đức tin của giáo xứ, là nỗ lực không nhỏ của quý cha, cộng đoàn giáo xứ, và lòng quảng đại của quý ân nhân.

Cuối cùng, Đức cha cầu chúc cho đức tin và lòng bác ái nơi giáo xứ sẽ ngày thêm thăng tiến và trổ sinh nhiều hoa trái.

Sau bài chia sẻ, 35 em thiếu nhi lần lượt tiến lên lãnh nhận Ấn tín Ơn Chúa Thánh Thần. Đây là giây phút tuyệt vời và quan trọng trong cuộc đời của các em.

Cuối thánh lễ, một bạn đại điện cho 35 em vừa lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, đã bày tỏ lòng tri ân tới Đức cha Giuse, quý Cha, quý nam nữ tu sĩ, quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn.

Ước mong rằng, sau khi nhận bí tích thêm sức, các em luôn sẽ tiếp tục chuyên chăm học giáo lý, đặc biệt luôn ghi nhớ rằng, tâm hồn mình từ nay có Chúa Thánh Thần hiện diện, để biết sống và làm chứng cho Chúa mỗi ngày.

BTT Gx Đình Tổ – Dâu