Giáo xứ Đồng Nhân

Giáo xứ Đồng Nhân, thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, cách Tòa Giám Mục Bắc Ninh khoảng 20km về hướng tây. Giáo xứ nằm bên hữu ngạn sông Cà Lồ, thuộc chi nhánh sông Cầu. Nơi cửa sông ngã ba Xà này, người dân trong vùng vẫn truyền tụng “một tiếng gà gáy, ba tỉnh cùng nghe” ( Ba tỉnh: Hiệp Hòa, Bắc Giang – Yên Phong, Bắc Ninh – Sóc Sơn, Hà Nội). Hiện nay, Đồng Nhân có hai họ đạo: họ nhà xứ Đồng Nhân và họ Nguyệt Cầu.

Quan thầy: Thánh Giuse Thợ (01/5)

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: