Giáo xứ Đức Bản

Đức Bản cách Toà giám mục Bắc Ninh chừng 155km về hướng Tây Bắc. Giáo xứ Đức Bản trước đây là một họ lẻ thuộc giáo xứ Vân Cương. Trong thời gian vừa qua, Đức cha Giáo phận đã quyết định chia tách và thành lập thêm một xứ đạo mới, mang tên giáo xứ Đức Bản, bao gồm 4 giáo họ trực thuộc giáo xứ Vân Cương trước đây là: Đức Bản, Đông Trai, Thuỷ Đương và Xạ Hương.

Năm thành lập: 2023.

Bổn mạng: Đức Mẹ núi Camelô (02/07).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: