Giáo xứ Dũng Vi

Giáo xứ Dũng Vi mới được thiết lập năm  từ thời Đức cha Đaminh Hoàng Văn Đoàn, với địa giới hành chính rộng lớn, số giáo dân ít ỏi lại sống giữa vùng đất của Phật Giáo. Giáo xứ gồm có 2 giáo họ là Dũng Vi và Vĩnh Phú. Tổng số nhân danh trong giáo xứ là 1011 tín hữu (theo số liệu năm 2021).

Năm thành lập: 1887.

Bổn mạng: Thánh Giuse thợ (01/5).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: