Giáo xứ Hữu Bằng – mừng lễ bổn mạng Sinh nhật Đức Maria

Vào lúc 09h00 ngày 09/09/2023, họ nhà xứ Hữu Bằng long trọng cử hành Thánh lễ mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria là bảo trợ họ nhà xứ.

Thánh lễ trọng thể do Cha xứ Fx. Nguyễn Đức Đại chủ tế, đồng tế với ngài có Cha phụ tá Dom. Trần Văn Tính, cha Dom. Nguyễn Hữu Hoàn, cùng sự hiện diện của quý Cha, quý Dì, quý khách, các hội đoàn và đông đảo bà con giáo dân trong, ngoài họ Nhà xứ Hữu Bằng.

Trong bài giảng lễ, Cha Dom. Nguyễn Hữu Hoàn – Chánh xứ Vinh Tiến và Bảo Sơn đã chia sẻ, nhấn mạnh cho cộng đoàn những nhân đức của Mẹ Maria khiêm nhường, vâng phục. Qua đó, cha mời gọi mọi người trong họ Nhà xứ noi gương theo Mẹ sống khiêm nhường, bác ái, yêu thương và học hỏi nơi Mẹ ba nhân đức: Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến để sau này được hưởng vinh quang cùng Mẹ trên Nước Trời.

Cuối thánh lễ Cha xứ Fx. Thay mặt cho hội đồng giáo xứ gửi lời cảm ơn và tri ân tới toàn thể cộng đoàn, quý khách gần xa đã không quản ngại khó khăn đến để hiệp dâng Thánh lễ và chung chia niềm vui cùng họ Nhà xứ.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Chúa ban bình an và ơn Đức tin cho họ Nhà xứ chúng con biết noi gương Mẹ, sẵn sàng sống xin vâng trước lời mời gọi thi hành thánh ý Chúa mỗi ngày.

                                                                             BTT Hữu Bằng