Giáo xứ Lục Hạ

Giáo xứ Lục Hạ cách Tòa Giám mục Bắc Ninh khoảng 33km về hướng Đông Nam. Giáo xứ nằm trên địa bàn thôn Lục Hạ, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Hiện nay, giáo xứ Lục Hạ có 2 giáo họ: Lục Hạ, Sơn Thủy. Ngoài ra, giáo xứ còn 3 giáo điểm: Công Bằng, Ân Trù, Bãi Lãi. Cả 3 nơi mặc dù đã có đất nhưng lại chưa có nhà thờ. Giáo dân của cả ba giáo điểm này tham dự sinh hoạt tôn giáo cùng với giáo dân họ nhà xứ.

Bổn mạng: Thánh Vinh Sơn (05/4).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: