Giáo xứ Lực Tiến

Giáo xứ Lực Tiến được kết hợp bởi hai khu vực là Bến Nhãu và Cánh Vần. Vùng đất của giáo xứ trải dài theo hai bờ của dòng sông Gâm, xen lẫn giữa những ngọn núi. Giáo xứ Lực Tiến cách Tòa Giám mục Bắc Ninh khoảng 230km theo hướng Tây Bắc. Bao gồm 5 họ: Lực Tiến, Chản, Lực Hành, Tân Thái, Xuân Vân và 3 giáo điểm: Cánh Vần, Kim Châu, Quang Thắng.

Năm thành lập: 1925.

Bổn mạng: Thánh Antôn Pađôva (13/6).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: