Giáo xứ Mỹ Lộc

Giáo xứ Mỹ Lộc cách Toà Giám mục Bắc Ninh chừng 33km về phía Nam. Giáo xứ có địa chỉ hành chính nằm trên xóm Trám, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Mỹ Lộc là một trong những giáo xứ đầu tiên của giáo phận Bắc Ninh (1883). Hiện nay, giáo xứ có 2 giáo họ: Mỹ Lộc và Sàn.

Năm thành lập: 1883.

Bổn mạng: Thánh Inhaxiô (31/7).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: