Giáo xứ Nguyệt Đức

Nguyệt Đức là một giáo xứ mới được thành lập ngày 13 tháng 9 năm 2009. Giáo xứ có địa giới hành chính trải dài từ phía Tây thành phố Bắc Ninh tới một số xã phía Đông của huyện Yên Phong, dọc theo sông Cầu. Hiện nay, giáo xứ có 3 giáo họ trực thuộc là Nguyệt Đức, Đông Tảo và Hữu Chấp.

Năm thành lập: Khoảng cuối thế kỉ XIX

Quan thầy: Thánh Phêrô (29/06)

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: