Giáo xứ Nhã Lộng

Giáo xứ Nhã Lộng cách Toà Giám mục Bắc Ninh chừng 50km về phía Đông Nam. Giáo xứ có địa hành chính nằm trên các xã Nhã Lộng, Điềm Thuỵ và Tân Hoà thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Nhã Lộng là một trong những giáo xứ truyền thống của giáo phận Bắc Ninh. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, giáo xứ Nhã Lộng vẫn tồn tại và phát triển. Hiện nay, giáo xứ có 4 giáo họ: Nhã Lộng, Tân Hoà, Điềm Thuỵ và Soi Chiễn.

Năm thành lập: 1881.

Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi (07/10).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: