Giáo xứ Núi Ô – Giáo họ Cổ Pháp – Nghi thức nâng khăn, mừng 9 tân huynh trưởng

Chúa Nhật XXIX Thường Niên (22/10), vào lúc 8h30’ sáng tại nhà thờ Giáo xứ Núi ô, Đoàn Maria Goretti tổ chức nâng khăn Huynh trưởng cho các bạn dự trưởng trong Giáo xứ.

Chủ tế Thánh lễ là Cha Phụ tá Phaolo Đào Văn Trường. Thánh Lễ Chúa nhật hôm nay có nghi thức trao khăn huynh trưởng cho 9 bạn dự trưởng. Trong đó có 6 tân huynh trưởng thuộc Giáo họ Cổ Pháp và 3 thuộc giáo họ Sơn Thủy.

Đây sẽ là một ngày đáng ghi nhớ của các bạn và của toàn Giáo xứ. Các anh chị Dự trưởng sẽ lãnh nhận sứ vụ mới, là những người tiếp bước, noi gương Chúa Giêsu trở thành người phục vụ: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”.

Ước mong sao, những tân huynh trưởng hôm nay luôn giữ mãi tinh thần dấn thân và phục vụ hết mình như anh trưởng Giêsu đã nêu gương. Xin Chúa chúc lành cho xứ đoàn Maria Goretti nhỏ bé của chúng con đây.

BTT Gh Cổ Pháp

Tin liên quan