Giáo xứ Phú Cường

Giáo xứ Phú Cường cách Toà Giám mục Bắc Ninh khoảng 107km theo hướng Đông Nam. Giáo xứ có địa bàn hành chính trải rộng trên hai huyện gồm Đại Từ và Định Hóa (Thái Nguyên). Hiện nay, giáo xứ có 8 giáo họ: Phú Cường, Chợ Chu, Đaminh, Giêrônimô, Minh Tiến, Nam Thái, Quảng Nạp, Thánh Tâm và một giáo điểm Quán Vuông.

Năm thành lập: 1977.

Bổn mạng: Thánh Giêrônimô (30/9).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: