Giáo xứ Phúc Yên

Xứ Phúc Yên nằm trên địa bàn hành chính của thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cách TGM Bắc Ninh 50km về hướng Đông Nam. Được thành lập từ năm 1902, giáo xứ Phúc Yên bao gồm: nhà xứ Phúc Yên, Bến Xây, Đại Lợi, Kim Anh, Kim Tràng, Tân Lợi và Văn Lôi.

Năm thành lập: 1932.

Bổn mạng: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (01/10); Phêrô Almatô Bình (01/11).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: