Giáo xứ Phượng Giáo

Cách TGM Bắc Ninh 27km về hướng Nam, giáo xứ nằm trên địa bàn hành chính thị trấn Thứa – huyện Lương Tài – tỉnh Bắc Ninh. Đây là giáo xứ mới được thành lập năm 2007, khi phân tách từ giáo xứ Tử Nê cũ vào thời Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt làm Giám quản Bắc Ninh.Phượng Giáo gồm 2 giáo họ: Phượng Giáo và Ngọc Cục. Với khoảng cách địa lý chưa đầy 2km, cộng với đường sá rất thuận lợi, nên các hoạt động của hai họ đạo nhiều năm qua khá khăng khít.

Năm thành lập : 21-11-2007

Bổn mạng : Đức Mẹ Sầu Bi (15/9)

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: