Giáo xứ Tân Bình

Tân Bình là giáo xứ nằm trong địa bàn hành chính của ba huyện: Chiêm Hóa, Hàm Yên và Yên Sơn, thuộc tỉnh Tuyên Quang. Vùng đất này có hai dòng sông nổi tiếng là sông Lô và sông Gâm, được nhắc tới rất nhiều trong thi ca. Nơi đây, hạt giống Tin Mừng tiếp tục được gieo trồng và đang trổ sinh nhiều hoa trái, khi số người đón nhận đức tin ngày một gia tăng. Giáo xứ có ba giáo họ: Tân Bình, Bắc Nhụng, Đồng Dầy và các giáo điểm: Bình Long, Đồng Lệnh, Đồng Tân và Hoà Phú.

Năm thành lập: 1920.

Bổn mạng: Thánh Tôma Aquinô (28/01).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: