Giáo xứ Thạch Đà

Giáo xứ Thạch Đà cách Tòa Giám mục Bắc Ninh 50km về phía Tây. Vùng đất giáo xứ có diện tích khoảng 30km2 nằm trên địa bàn 4 xã: Thạch Đà, Liên Mạc, Chu Phan và Hoàng Kim thuộc huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội. Giáo xứ Thạch Đà gồm 2 họ đạo: giáo họ Yên Mác và họ nhà xứ Thạch Đà. Giáo xứ Thạch Đà được thành lập năm 1950.

Bổn mạng: Thánh Giuse (19/3).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: