Bài viết mới
Home / Caritas / Giáo xứ Thường lệ thành lập Caritas

Giáo xứ Thường lệ thành lập Caritas

Lúc 19h00 ngày 14/3/2017, Tại Giáo xứ Thường Lệ diễn ra Thánh lễ thiết lập Ban Bác Ái Xã Hội-Caritas Giáo xứ. Thánh lễ do cha chánh xứ Giu-se Phạm Văn Phương chủ tế, cùng đồng tế với ngài có Cha Phanxico Xavie Bùi Quang Thuận-Giám đốc Caritas Bắc Ninh. Hiện diện trong thánh lễ có nhân viên văn phòng Caritas Giáo phận, bà con giáo dân trong Giáo xứ và đặc biệt là 11 thành viên sẽ chính thức gia nhập ban Bác ái xã hội – Caritas của Giáo xứ.

Trước khi chính thức gia nhập ban Bác Ái Xã Hội-Caritas (BAXH-Caritas), các thành viên được học hỏi vềđiều lệ của Caritas Việt Nam và linh đạo của Caritas với sự chia sẻ của cha giám đốc Phanxico Xavie Bùi Quang Thuận, qua đó các thành viên được hiểu sâu rộng hơn về đường hướng hoạt động của ban. Bên cạnh việc học hiểu linh đạo và điều lệ của Caritas, nhân viên văn phòng Caritas cũng chia sẻ và hướng dẫn các thành viên về việc thực hành bác ái và công tác xã hội theo tinh thần ki-tô giáo. Nhằm giúp cho các thành viên hiểu rõ và có thể thực thi việc bác ái theo đúng tinh thần mà Tin Mừng mời gọi.

Đúng 19h00 ngày 14/3/2017, Cha Chánh xứ Giu-se Phạm Văn Phương đã chủ sự thánh lễ thiết lập Ban BAXH-Caritas của Giáo xứ Thường Lệ. Trong thánh lễ Cha Giám đốc Phanxicô Xaviê đã ký xác nhận và tuyên bố quyết định thiết lập Ban BAXH-Caritas Giáo xứ Thường Lệ. Qua việc cử hành nghi thức thiết lập Ban BAXH-Caritas các thành viên đã tuyên xưng niềm tin của mình. Qua những lời thẩm vấn của Cha Chánh xứ, 11 thành viên đã tuyên hứa sẽ chuyên chăm thực hành việc bác ái để trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa môi trường gia đình cũng như giữa cộng đoàn Giáo xứ. Cuối phần cử hành nghi thức, các thành viên cùng với cộng đoàn Giáo xứ đã cất lên lời kinh quảng đại trong tinh thần khiêm hạ cầu xin ơn Chúa, để mỗi thành viên trong ban biết sống cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết hiến thân mà không mong chờ một phần thưởng nào khác hơn là biết mình đang tìm kiếm và thực thi Thánh Ý Chúa.

Với nghi thức sai đi các thành viên cầm nến sáng trong tay thể hiện tinh thần quyết tâm thực thi việc bác ái. Xây dựng tình hiệp nhất yêu thương ngay trong hội đoàn, trong gia đình cũng như trong cộng đoàn Giáo xứ để với một con tim yêu thương các hội viên sẵn sàng quảng đại phục vụ những anh chị em nghèo khổ kém may mắn theo tinh thần của Chúa Ki-tô giữa lòng Giáo hội.

IMG_7138_exposure_resize IMG_7169_exposure_resize IMG_7175_resize IMG_7188_exposure_resize IMG_7191_exposure_resize

Vp. Caritas Bắc Ninh

About admingdbn

Check Also

Thường huấn Hội trưởng gia đình giáo phận năm 2022

Vừa qua, từ ngày 21-26/11/2022, 1460 anh em thuộc ban phục vụ Hội trưởng gia …

One comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.