Giáo xứ Tiên Lục

Giáo xứ Tiên Lục cách Toà Giám mục Bắc Ninh chừng 35km về phía Nam. Giáo xứ có địa hành chính nằm trên thôn Tây, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Giáo xứ Tiên Lục được thành lập năm 2007. Hiện nay, giáo xứ có 4 giáo họ: Tiên Lục, Hữu Lũng, Kép, Vôi và 5 giáo điểm: Suối Ngang 2, Cái Kinh, Dương Đức, Hữu Liên, Yên Vượng.

Năm thành lập: 1885

Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (02/02)

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: