Giáo xứ Tiên Nha

Thời vua Tự Đức bách hại đạo (1858-1862), các nơi có người bị giết vì Đạo (khi đó chưa thành xứ) phải kể đến xã Tiên Nha, thuộc huyện Phượng Nhỡn, tỉnh Bắc Ninh – nơi ông Trần Văn Giáp tức Phêrô Cần, quân nhân, đã bị chết vì đạo tại Cổng Tả thành Bắc Ninh. Vì thế có thể nói, Tiên Nha là một trong số các nơi có lịch sử đón nhận đức tin từ rất sớm. Về địa lý, nơi đây bên bờ sông Lục Nam, một khúc sông ngoằn ngoèo uốn khúc tạo nên một cái khe và một bến bãi, thuận tiện cho các ngư dân đậu bến dừng chân nghỉ ngơi sau những ngày chài lưới nhọc nhằn. Các nhà truyền giáo từ dưới xuôi lên cũng dừng chân tại nơi đây để tiến sâu vào trong vùng Bảo Lộc – Tam Dị.

Năm thành lập: 1657.

Bổn mạng:Thánh Giacôbê (03/5).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: