Giáo xứ Tiểu Lễ

Giáo xứ Tiểu Lễ được tách ra thành giáo xứ độc lập từ gốc là giáo xứ Nhã Lộng năm 2009. Thế nhưng thực ra, giáo xứ ven bờ đê Sông Cầu này lại là một trong những nơi đón nhận Tin Mừng sớm nhất của Giáo phận (khoảng năm 1875). Hiện tại, giáo xứ có 5 họ đạo: Tiểu Lễ, Thượng Giã, Phúc Thuận, Na Lang và Coóng Lẹng, nằm trên nhiều xã, phường của thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên.

Năm thành lập: 1881.

Bổn mạng: Lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả (24/6).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: