Giáo xứ Trung Lai

Giáo xứ đền thánh Trung Lai cách Toà Giám mục Bắc Ninh 22km theo hướng đông bắc. Giáo xứ Trung Lai bao gồm ba giáo họ nằm trên một phần xã Nghĩa Trung và xã Minh Đức thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Giáo xứ Trung Lai có đền thánh tử đạo Phêrô Nguyễn Văn Tự thuộc Giáo phận Bắc Ninh.

Năm thành lập: Khoảng đầu thế kỉ XIX.

Bổn mạng: Đức Maria vô nhiễm nguyên tội (08/12)

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: