Giáo xứ Tử Nê

Giáo xứ Tử Nê là một giáo xứ lớn và truyền thống với bề dày lịch sử có ảnh hưởng lớn trong quá trình hình thành và phát triển của giáo phận. Giáo xứ bao gồm 3 giáo họ: Tử Nê, Hương La, Bái Giang.

Năm thành lập: 1628.

Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi (07/10).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: