Giáo xứ Vân Cương

Giáo xứ Vân Cương gồm 3 giáo họ nằm dọc bên tả ngạn sông Lô là: Vân Cương, Vân Tập và Đồn Hang. Giáo xứ Vân Cương được thành lập năm 1907 với diện tích tự nhiên hết sức rộng lớn. Có thể nói, Vân Cương là một trong những giáo xứ truyền thống có nền nếp đạo đức trong Giáo phận.

Năm thành lập: 1907.

Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi (07/10).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: