Giáo xứ Văn Thạch

Văn Thạch là một trong những giáo xứ được thành lập từ khá sớm trong giáo phận Bắc Ninh. Giáo xứ được thành lập năm 1919. Địa giới hành chính của giáo xứ bao gồm trọn vẹn hai huyện Sông Lô, Lập Thạch (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) và một phần huyện Sơn Dương (thuộc tỉnh Tuyên Quang). Hiện nay, giáo xứ có 5 giáo họ trực thuộc là: Văn Thạch, Ngọc Mỹ, Quang Yên, Gia Cát và Hồng Đường.

Năm thành lập: 1919.

Bổn mạng: Thánh Vinhsơn (05/4).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: