Giáo xứ Vĩnh Yên

Giáo xứ Vĩnh Yên cách Tòa Giám mục Bắc Ninh khoảng 60km về phía Tây. Vùng đất giáo xứ khoảng 120km2 nằm trên địa bàn hành chính 2 huyện: Tam Dương, Vĩnh Tường, và thành phố Vĩnh Yên.

Hiện tại, giáo xứ Vĩnh Yên gồm 6 giáo họ và 1 giáo điểm: họ nhà xứ Vĩnh Yên, giáo họ An Định, Bích Đại, Hoàng Xá, Vân Tập, Vĩnh Sơn và giáo điểm Phong Danh.

Năm thành lập: Năm 1912.

Bổn mạng: Đức Mẹ La Vang (15/8).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: